Školská rada

Školská rada

Školská rada je orgán umožňující podílet se rodičům, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli na správě školy.

Na základě §167 zákona č. 561/2004 Sb., je na škole zřízena školská rada zřizovatelem.
Stanovený počet jsou 3 členové, přičemž zřizovatel jmenuje jednoho ze zastupitelů do školské rady,
zákonní zástupci volí 1 člena a pedagogičtí pracovníci volí 1 člena ze svých řad.

Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nebo pedagogickými pracovníky školy.
Funkční období členů školské rady je 3 roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává předseda školské rady.
První zasedání po volbách svolává ředitel školy.
Na prvním zasedání školská rada stanoví jednací řád a zvolí předsedu.

Školská rada dle §168 školského zákona vykonává tuto činnost:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád a jeho změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.
Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy.
Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Členové školské rady na školní roky 2022/2023, 2023/2024 a 2024/2025 jsou:

 • Z řad zákonných zástupců byl zvolen:
  Ing. Petr Novák
 • Z řad pedagogických pracovníků byla zvolena:
  Mgr. Hana Boudová
 • Zřizovatelem byl jmenován:
  Mgr. et Ing. Jiří Měšťánek
 • Předsedou školské rady je:
  Ing. Petr Novák

Zápis z jednání školské rady 2022 [475.6 kB]

Uložit

Zápis o volbě předsedy do školské rady v Bochoři [275 kB]

Uložit


Kontakt


Základní škola Bochoř,
okres Přerov, příspěvková organizace
Školní 213/13,
751 08 Bochoř

Podrobný kontakt

Zřizovatel


Obec Bochoř
Náves 202/41,
751 08 Bochoř

Organizace školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku: 1. 9. 2022
Podzimní prázdniny: 26. - 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023
Pololetní prázdniny: 3. 2. 2023
Jarní prázdniny: 6. - 12. 2. 2023
Velikonoční prázdniny: 6. - 10. 4. 2023
Hlavní prázdniny: 1. 7. - 3. 9. 2023

Zvonění

Hodina Od Do
1. 07:50 08:35
2. 08:50 09:35
3. 10:00 10:45
4. 10:50 11:35
5. 11:45 12:30
6. 12:35 13:20
 

© 2021 Obec Bochoř, Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti
Wedipa.com - Tvorba webových stránek, Redakční systém Wedmin