Jídelna

Školní jídelna

Pokladní hodiny

Pondělí 7:00 - 10:00 hod 13:00 - 15:00 hod
Středa 7:00 - 10:00 hod 13:00 - 15:00 hod
Čtvrtek 7:00 - 10:00 hod  

Ceník jídel

Žáci ZŠ 7-10 let 22Kč / 1 oběd
Žáci ZŠ 11-14 let 25 Kč / 1 oběd
Cizí strávníci 65 Kč / 1 oběd

Kontakt

Informace, způsob úhrady


Způsob úhrady stravného

  • Hotově v kanceláři školní jídelny. Úhrada stravného v hotovosti vždy od 20. do 27. dne v měsíci, který předchází přihlašovanému měsíci.
  • Převodem ve prospěch účtu 1885160339/0800, variabilní symbol = evidenční číslo strávníka. Platbu je třeba provést tak, aby byla připsána na účet mezi 20. a 27. dnem v měsíci, který předchází přihlašovanému měsíci.

Přihlašování a odhlašování obědů

Odhlašování obědů:

Obědy se odhlašují den předem do 12:00 hodin online prostřednictvím služby strava.cz, případně osobně nebo telefonicky na telefonním čísle 739 935 280, 581 720 204. Stravu neplnoletých strávníků může odhlásit a přihlásit pouze jejich zákonný zástupce písemně nebo telefonicky.

Stravování žáků v době jejich nemoci:

Dle školského zákona č. 561/2004 §119 se uskutečňuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole. Podle vyhlášky 107/2005 §4 odst. č. 9 se považuje první den neplánované nepřítomnosti žáka za pobyt ve škole. Pokud dítě onemocní a rodiče si oběd nestačí odhlásit, tak první den nemoci si mohou oběd odnést domů ve vlastním jídlonosiči.

Další dny si strávník stravu odhlásí, jinak musí hradit plnou nedotovanou cenu oběda, tj 65 Kč.

Odhlašování stravného:

Pokud žák onemocní, je možno si vyzvednout jídlo do jídlonosičů pouze první den začátku nemoci. Další dny musí rodiče obědy odhlásit. Na dotované obědy mají podle zákona nárok pouze děti, které se zúčastňují výuky, nikoliv děti nemocné (vyhl. MŠMT č.69/2004 o škol. stravování).

Jídelníček

Jídelníček je sestavován podle zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše, sledovaných potravin.

Jídelníček pro ZŠ

Jídelníček pro veřejnost