Informace

 Jsme škola, kterou v současné době navštěvuje 46 žáků z Bochoře, Věžek, Vlkoše, Lověšic i Přerova. Jsme málotřídní typ školy, která ale díky dlouhodobé podpoře zřizovatele nemusí jednotlivé ročníky ve výuce hlavních předmětů spojovat a máme tedy prostor pro individuální přístup a rozvoj jednotlivých žáků dle jejich možností a schopností. 

V praxi to vypadá tak, že každá třída v českém jazyce, anglickém jazyce, matematice a informatice je samostatně,
a naopak spojování jednotlivých ročníků vítáme v naukových a výchovných předmětech. 

Škola se vydala v posledních letech cestou environmentálního vzdělávání a snažíme se velkou část výuky i volnočasových aktivit přenést do venkovního prostředí a využít tak okolí školy, které přímo láká k pozorování života v přírodě. Druhou oblastí školy jsou digitální technlogie, kde využíváme s žáky moderní vybudované IT učebny, tabletů, programovatelných stavebnic a robotů. Ruku v ruce s tímto jde výuka anglického jazyka, která od 1. třídy probíhá formou kroužku a poté navazuje ve 3. ročníku na povinnou výuku. V samostatné výuce se snažíme podporovat kooperativní učení, práci v týmech a také vést žáky k samostatnosti a odpovědnosti. 

Každoročně vyjíždíme na školy v přírodě s různým zaměřením, na lyžařské výcviky, na plavecké pobyty. V letních měsících pořádá škola přívesnické tábory. 

V sekci Volný čas se dozvíte informace o naší široké nabídce volnočasových aktivit a kroužků. Díky výborné spolupráci se Spolkem rodičů jsou pořádány zábavné akce pro děti, dospělé i širokou veřejnost. 

K rozvoji některých školních i mimoškolních aktivit nám pomáhá zapojení se do různých projektů. 

Naše dveře jsou otevřeny dokořán pro všechny zájemce, kteří mají chuť nakouknout a sami si ověřit, jak to u nás vypadá. Letošní týden otevřených dveří proběhne v termínu od 27. - 30.3. 2023 v době od 7:50 do 15:00. 

Informace

Základní údaje


Základní údaje

Škola

Název školy Základní škola Bochoř, okres Přerov
Adresa školy Školní 213/13, 751 08 Bochoř
Právní forma příspěvková organizace
70985537
Identifikátor školy 600146634
Vedení školy - ředitelka Mgr. Sylva Kostelníčková
telefonní kontakt 733 348 164
www stránky www.zsbochor.cz
e-mail: zsbochor@zsbochor.cz
Datová schránka: a32mjsx

Zřizovatel

Název zřizovatele Obec Bochoř
Adresa zřizovatele Náves 41, 751 08 Bochoř
Telefonní kontakt 581 202 635
www stránky: http://www.bochor.cz/
e-mail: bochor.ou@bochor.cz

Přehled oborů základního vzdělávání - vzdělávací programy

Vzdělávací program Zařazené třídy
Škola PRO 3. TISÍCILETÍ Všechny třídy

Součásti školy, kapacita

Základní škola 60
Školní družina 50
Výdejna stravy kapacita neuvedena
Školní jídelna - vývařovna od 1. 9. 2006 130

Základní údaje o součástech školy

Součást školy Počet tříd / oddělení Počet dětí /
žáků
Počet dětí /
žáků na třídu
1. stupeň ZŠ 4 56 14
Školní družina    
Výdejna stravy x    

Úřední hodiny

úterý 8:00 - 14:00
čtvrtek 7:00 - 13:00
Ostatní konzultace dle předchozí domluvy

Bankovní účet

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu.

Číslo účtu 1885160339/0800

Údaje o školské radě

Datum zřízení 1. 1. 2006
Počet členů školské rady 3 osoby
Předseda Ing. Petr Novák
Zapisovatel Mgr. Hana Boudová,
Ing. Petr Novák
Člen jmenovaný zastupitelstvem Mgr. et Ing. Jiří Měšťánek

Údaje o občanském spolku při škole

Spolek rodičů při ZŠ Bochoř, občanské sdružení
Zaměření Spolupráce při mimoškolních aktivitách, výchovné i vzdělávací činnosti školy
Kontakt Michaela Miklíková (vedením pověřena Veronika Dýčková)

Organizace školního roku


Organizace školního roku

Projekty a publicita


Projekty a publicita

Naše škola je zapojena do mnoha projektů. Kliknutím na logo se dozvíte více informací o daném projektu.

Dokumenty

Kontakt


Základní škola Bochoř,
okres Přerov, příspěvková organizace
Školní 213/13,
751 08 Bochoř

Podrobný kontakt

Zřizovatel


Obec Bochoř
Náves 202/41,
751 08 Bochoř

Organizace školního roku 2023/2024

Zahájení školního roku: 4. 9. 2023
Podzimní prázdniny: 26. - 27. 10. 2023
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2023 - 2. 1. 2024
Pololetní prázdniny: 2. 2. 2024
Jarní prázdniny: 12. - 18. 2. 2024
Velikonoční prázdniny: 28. 3. - 1. 4. 2024
Hlavní prázdniny: 29. 6. - 1. 9. 2024

Zvonění

Hodina Od Do
1. 07:50 08:35
2. 08:50 09:35
3. 10:00 10:45
4. 10:50 11:35
5. 11:45 12:30
6. 12:35 13:20
 

© 2021 Obec Bochoř, Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti
Wedipa.com - Tvorba webových stránek, Redakční systém Wedmin