Drobečková navigace

ÚVOD > ZÁKLADNÍ ŠKOLA > Třídy > 5. třída > Učební plány

UČEBNÍ PLÁNY

 

Leden 2020

Geometrie - Opakování - osa úsečky, osová souměrnost, vzájemná poloha dvou kružnic, sestrojení pravidelného šestiúhelníku.

Pololetní písemná práce 21.1.2020 - úterý

Přírodověda - ČR - společenstva a třídění živých organizmů, člověk-lidské tělo, kostra, svalová soustava, dýchací soustava, oběhová soustava, trávicí soustava.

Vlastivěda - Oceány a pevniny, kontinenty a jejich zvláštnosti, Evropa - poloha, poloostrovy a ostrovy.

Matematika - Vánoční počítání - umíme pracovat s čísly přes milion, umíme je zaokrouhlovat, sčítat, odčítat, násobit, dělit. Pamětně i písemně. Víme, co dělat se závorkami a která početní operace má přednost. Zvládneme převody jednotek(km,m,cm,mm,hl,l,dcl,ml,t,q,kg,dkg,g). Lehké je pro nás dělení se zbytkem i příklady se spoustou nul. Dokonce jsme zvládli i desetinná čísla a zlomky - porovnávat, zapisovat, sčítat, odčítat, vypočítat zlomek z celku. To vše se objeví v pololetním testu :-)

Český jazyk -Stavba slova – předpona, kořen, přípona.                                             Souhláskové skupiny na rozhraní kořene a přípony a předpony a kořene.               Zdvojené souhlásky, přídavná jména odvozená příponou –ský. Předpony s,se,z,ze,vz,vze, předložky s,se,z,ze. Vyjmenovaná slova, slovní druhy, kategorie u podstatných jmen, sloves. Přídavná jména měkká, tvrdá. Podmět vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný a shoda přísudku s podmětem. To vše jsme během pololetí dokázali zdolat a je nutné procvičovat a opakovat. Nic není zadarmo.                                                                                                                                                                                                                                                                                         Anglický jazyk - Opakování - UNIT 3 - ve čtvrtek z této lekce test. Úvod - lekce 4 - učíme se poznávat hodiny. Nová slovní zásoba.

Pětiminutovky, zkoušení - průběžně.

Čtení

Boříkovy lapálie. Zima - zimní příběhy. Vyhledávání v textu, čtení s porozuměním. Domýšlení závěrů vyprávění.

23. 1. Zdeněk

Zítra: Milena

zvonění.JPG