Drobečková navigace

ÚVOD > ZÁKLADNÍ ŠKOLA > Třídy > 5. třída > Učební plány

UČEBNÍ PLÁNY

Týden od 19.11. do 23.11.

Vlastivěda -opakování - doba českých králů.

Středa 21.11. - ústní zkoušení (od začátku školního roku).

Český jazyk - Skupiny bě/bje, pě, vě/vje. Nové učivo mě/mně.

Matematika - Písemné násobení a dělení, práce se slovními úlohami.

Geometrie - Rovnoběžník, obdélník a čtverec. Výpočet obvodu těchto rovinných obrazců.              

Přírodověda -

Společenstva lesů.

Listnaté a jehličnaté stromy, lesní patra.

 

 

Angličtina -

         naučíme se popsat svoji rodinu

         naučíme se přivlastňovací zájmena

         procvičíme kladné a záporné tvary slovesa být

 

 

 

19. 11. Alžběta

Zítra: Nikola

zvonění.JPG

 

prázdniny.JPG