Drobečková navigace

ÚVOD > ZÁKLADNÍ ŠKOLA > Třídy > 5. třída > Učební plány

UČEBNÍ PLÁNY

 

Listopad 2019

Geometrie - Trojúhelník, čtverec, obdélník, mnohoúhelník a jejich obvody, kružnice a kruh.

Přírodověda - Podnebné pásy, život v oceánech a mořích, přizpůsobování živočichů okolním podmínkám.

Vlastivěda - Povrch ČR, typy krajiny, vodstvo ČR.

Matematika - v průběhu měsíce září jsme opakovali učivo z nižších ročníků, v říjnu upevňujeme +,-,x,:. Pamětné (na řádku) i písemné (pod sebou). Seznámili jsme se s dělení dvojciferným dělitelem. Je to učivo, které budeme procvičovat celé 1.pololetí. Zaokrouhlujeme, pohybujeme se v oboru do 1 000 000. Objevujeme záporná čísla.

Český jazyk - v září jsme začali opakováním vyjmenovaných slov a pokračujeme a budeme pokračovat stále :-). z nového učiva se nyní zabýváme stavbou slova - předpona, kořen, přípona, koncovka. Pravidelné 5minutovky a diktáty jsou nutné a oblíbené :-). V hodinách pracujeme s rozborem textu a rozborem vět, kde můžeme komplexně procvičit veškeré učivo.

Anglický jazyk - UNIT 2 - dokončení. Čtvrtek 21.11. velký test UNIT 2. Pracujeme se slovesem "to be" - kladné a záporné věty, tvoření otázek, krátké odpovědi. Průběžné pětiminutovky a zkoušení.

Čtení -

Čítanka - Zima a zimní pořekadla. Práce ve dvojici - přísloví a říkadla. Sestavování příběhu dle dějové posloupnosti.

19. 11. Alžběta

Zítra: Nikola

zvonění.JPG