Drobečková navigace

ÚVOD > ZÁKLADNÍ ŠKOLA > Třídy > 4. třída > Učební plány

UČEBNÍ PLÁNY

Týden od 19.11. do 23.11.

Matematika -násobení pamětní, násobení pod sebou do 10 000 (skupinová práce, práce ve dvojici).

Logické slovní úlohy (rozvoj logického myšlení), úlohy praktické.

Vlastivěda - opakování -  doba českých králů.

Středa 21.11.  - ústní zkoušení (od začátku školního roku).

Přírodověda

Společenstva lesů

listnaté a jehličnaté stromy, lesní patra

Geometrie - Rovnoběžník, obdélník a čtverec. Výpočet obvodu těchto rovinných obrazců.

 

Angličtina -

procvičujeme porovnávání věku

čtení s porozuměním - krátký text v časopise

procvičíme psaný projev - popíšeme svoji rodinu

vytvoříme první stránku časopisu

 

Český jazyk

V průběhu 1. čtvrtletí žáci zvládli opakování 3.ročníku. V opakovacím testu se objevilo veškeré učivo. Zaměříme se na určování slovních druhů, kde se objevovalo nejvíce chyb. Naopak učivo o předložkách a předponách žáci zvládli velmi dobře, stejně jako psaní bě/bje, vě/vje, pě. Těší mě, že nejsou žádné problémy v určování mluvnických kategorií u sloves i podstatných jmen. V určování pádů vidím velký posun dopředu. Do Vánoc budeme upevňovat vyjmenovaná slova a určovat vzory u rodu středního. Přidáme si vzory rodu ženského. 

 

 

19. 11. Alžběta

Zítra: Nikola

zvonění.JPG

 

prázdniny.JPG