Drobečková navigace

ÚVOD > ZÁKLADNÍ ŠKOLA > Třídy > 4. třída > Učební plány

Učební plány

 Leden  2020

Český jazyk - Opakování - slovní druhy, podstatná jména a jejich mluvnické kategorie, skloňování podstatných jmen rodu středního + pravopis (vzory město, moře, kuře, stavení).

Pololetní písemná práce - 20.1. 2020 pondělí

Matematika - Písemné násobení dvojciferným činitelem, počítáme se závorkami, písemné dělení jednociferným dělitelem, písemné násobení jednociferným dělitelem se zbytkem.

Pololetní písemná práce - 17.1.2020 pátek

Geometrie - Opakování - osa úsečky, osová souměrnost, vzájemná poloha dvou kružnic, sestrojení pravidelného šestiúhelníku.

Pololetní písemná práce - 21.1.2020 - úterý

Přírodověda - ČR - společenstva a třídění živých organizmů, člověk-lidské tělo, kostra, svalová soustava, dýchací soustava, oběhová soustava, trávicí soustava.

Vlastivěda - Oceány a pevniny, kontinenty a jejich zvláštnosti, Evropa - poloha, poloostrovy a ostrovy.

Angličtina - během ledna budeme psát pololetní test z lekcí 1-3. Opakovat slovní zásobu ze slovníčku (učebnice)


Čtení - informace ke čtení najdete v učeních plánech pro 5.  třídu.

 

.

 


 

 

 

 

 

23. 1. Zdeněk

Zítra: Milena

zvonění.JPG