Drobečková navigace

ÚVOD > ZÁKLADNÍ ŠKOLA > Třídy > 4. třída > Učební plány

Učební plány

 

Týden od 20.5. do 24.5.

Matematika -práce s neznámou. Opakování jednotek hmotnosti ,délky, objemu.Přímá úměrnost a práce s grafem.

Písemné násobení a sčítání. Násobení a dělení 100, 1000,...

 

Vlastivěda - nové učivo - poválečná léta.

Test - středa 22.5. - ČEŠI A NĚMCI, 1. SVĚTOVÁ VÁLKA, VZNIK ČSR

Přírodověda - Tvorba herbáře, živočichové v létě, ochrana lidského zdraví, základy zdravovědy.


Geometrie - Tělesa a jejich názvy, obvody složitých obrazců.

 

Angličtina -

procvičujeme porovnávání věku

čtení s porozuměním - krátký text v časopise

procvičíme psaný projev - popíšeme svoji rodinu

vytvoříme první stránku časopisu

 

Český jazyk - březen

Ach ta vyjmenovaná slova:-), ale stálým drilem to zvládmene. Pomalu se rozjíždíme a začíná se nám rozednívat :-).

Stěžejní učivo 4.roč. naopak zvládáme velmi dobře. Během března bych ráda ukončila skloňování podstatných jmen. Žáci umí určit rod, přiřadit pod. jméno ke vzoru a doplnit správné i/y. Určování ostatních mluvnických kategorií - pád, číslo, jim také nedělá větší problémy.

V dalším období nás čeká podrobnější objevování sloves. Budeme rozlišovat určité a neurčité tvary, naučíme se poznat tvar složený a jednoduchý. Časování sloves ve všech časech pro nás nebude nové učivo. Používáme denně :-).

 

 

 

 

 

26. 5. Filip

Zítra: Valdemar

zvonění.JPG

 

prázdniny.JPG