Drobečková navigace

ÚVOD > ZÁKLADNÍ ŠKOLA > Třídy > 4. třída > Učební plány

Učební plány

 9. - 13.9.

Český jazyk - Opakování učiva z nižších ročníků (věta, slovo, slabika, hláska, grafické značení samohlásek, souhlásek, slabikotvorných souhlásek a dvojhlásek)

Matematika - Opakování učiva z nižších ročníků (písemné a pamětné sečítání a odčítání, porovnávání čísel, zaokrouhlování čísel na 10 a 100).

Geometrie - přímka, polopřímka, úsečka a jejich vzájemná poloha.

Přírodověda - Vesmír - Slunce, souhvězdí, hvězdy a planety

Vlastivěda - Česká republika - poloha, obyvatelstvo, historická území