Drobečková navigace

ÚVOD > ZÁKLADNÍ ŠKOLA > Třídy > 3. třída > Učební plány

UČEBNÍ PLÁNY  od 16. 9. do 20. 9. 2019

ČESKÝ JAZYK

vyučující Mgr. Hana Boudová

 Opakování z minulých ročníků ( párové souhlásky, abeceda, věta, slovo, slabika, hláska).

ČJ - sloh

 • vyprávění - zážitky z prázdnin
 • založení "FOŤÁKU"

ČJ - čtení

 • čtení s porozuměním
 • práce s textem
 • rozšiřování slovní zásoby a souvislého vyjadřování

MATEMATIKA

vyučující Mgr. Sylva Kostelníčková

 opakování učiva ze 2. ročníku

M - geometrie

 • opakování rovinné obrazce
 • čára přímá, lomená, šikmá
 • manipulační hry s obrazci
 • zakreslení do sítě
 • praktické měření délky se záznamem

 PRVOUKA

vyučující Kateřina Janáková

 • naše škola
 • já a moji kamarádi ve škole