Drobečková navigace

ÚVOD > ZÁKLADNÍ ŠKOLA > Třídy > 3. třída > Učební plány

UČEBNÍ PLÁNY

Týden od 21.1. do 25.1.

Prvouka - Život v přírodě - rostliny, základní rozdělení, podmínky pro život rostlin, kvetoucí a nekvetoucí rostliny.

 

Český jazyk - vyjmenovaná slova po L (písnička, seznámení s řadou vyjmenovaných slov po L).

Slova příbuzná (vyhledávání a tvoření vět). Rozdíly ve vyjmenovaných slovech po L.

Doplňovací cvičení, diktát vyjmenovaných slov po L, práce s pracovním sešitě.

 

Matematika - čísla do 1000 (čtení, zápis, skládání). Porovnávání čísel a zaokrouhlování čísel do 1000.

Násobilka 7 (dělení i násobení). Sčítání a odčítání s přechodem do 100 (prohlubování, procvičování) - děti nemají učivo stále dokonale zvládnuté. Pracujte na tom, prosím.

 

Angličtina

test 2 lekce

čteme s porozuměním - Colin in Computerland

rozšíříme si slovní zásobu

naučíme se novou písničku

zdokonalíme psaný projev

 

Čtení - spojená 2. a 3. třída

Ve čtení je vidět zlepšení a posun u všech žáků. Děkuji za pomoc při domácím čtení. Zlepšilo se čtení s porozuměním. Žáci dokáží pracovat s textem, vyhledávat informace a opřečteném sami hovořit. Přimlouvala bych se u Ježíška, aby pod každým stroměčkem byla pěkná knížka :-)

 

24. 1. Milena

Zítra: Miloš

zvonění.JPG

 

prázdniny.JPG