Drobečková navigace

ÚVOD > ZÁKLADNÍ ŠKOLA > Třídy > 3. třída > Učební plány

UČEBNÍ PLÁNY  LISTOPAD 2019

ČESKÝ JAZYK

ČJ - mluvnice - vyjmenovaná a příbuzná slova b a l.

     ČJ - sloh

 • zdvořilostní návyky v písemném projevu
 • obsah telefonického hovoru
 • záhada - pořádek vět v příběhu
 • plnění úkolů v rámci projektu "Učíme se podnikavost"
 • ČJ - čtení
 • čtení s porozuměním
 • práce s textem
 • rozšiřování slovní zásoby a souvislého vyjadřování
 • zábavné hry 

MATEMATIKA

V průběhu září jsme se pokusili zopakovat učivo druhé třídy a v měsíci říjnu jsme postoupili o krok dál - vyvodili jsme násobilku 6 a 7, kterou průběžně opakujeme a procvičujeme. Na denním pořádku je +,- do 100. Dle potřeb dětí používáme rozklad čísel. Řešíme slovní úlohy i různé záhady, které rozvíjejí logické myšlení. Prosím o procvičování všech matematických operací +,-,x,:. Matematika je dril a neustálý trénink :-)

M - geometrie

 • manipulační hry s obrazci
 • opakování - tělesa
 • zakreslení do sítě
 • ODHAD - hmotnost, délka
 • praktické měření délky se záznamem

 PRVOUKA

 • rozdíly mezi městem a vesnicí (rozloha, významné budovy, příroda, doprava)
 • opakovaní Integrovaného záchranného systému (telefonní čísla, důvody zásahu)
 • Česká republika

ANGLIČTINA

 • školní potřeby, školní fráze (slovíčka - ústně, písemně)
 • Abeceda (fonetická výslovnost, píseň)
 • Halloween (historie, zvyky, slovíčka, hry)

19. 11. Alžběta

Zítra: Nikola

zvonění.JPG