Drobečková navigace

ÚVOD > ZÁKLADNÍ ŠKOLA > Třídy > 3. třída > Učební plány

UČEBNÍ PLÁNY  LEDEN 2020

ČESKÝ JAZYK

ČJ - mluvnice - vyjmenovaná slova po m, opakování VS - b,l, slovní druhy zájmena, číslovky, slovesa.

Pololetní písemná práce - čtvrtek 16.1. 2020

     ČJ - sloh

 • slohový útvar vyprávění - prožitky z Vánoc
 • přání do nového roku
 • dopis kamarádovi
 • plnění úkolů v rámci projektu "Učíme se podnikavost"
 • ČJ - čtení
 • čtení na pokračování
 • čtenářský list
 • práce s textem
 • rozšiřování slovní zásoby a souvislého vyjadřování
 • zábavné hry 

MATEMATIKA - Vánoční matematika

Během pololetí jsme probrali násobkové řady. Chybí nám pouze devítka. Děti by měly v tomto oboru zvládat násobení i dělení. Bez tréninku to nejde, proto prosím o domácí vánoční procvičování - využijte připravených listů, které děti mají u sebe. Pomalu jsme začali sčítat a odčítat do 1000 a v tomto oboru počítáme slovní úlohy, využíváme programy na PC a interaktivní tabuli.

M - geometrie

 • manipulační hry s obrazci
 • zakreslení do sítě
 • osová souměrnost
 • prostorová GEOMETRIE
 • vzájemná poloha přímek v rovině

 PRVOUKA

 • orientace v krajině - práce s mapou a buzolou
 • Vánoce - tradice, symboly
 • využití volného času - koníčky, kroužky
 • povolání

V případě dotazů mě kontaktujte na mailovou adresu katerina.janakova1990@gmail.com

ANGLIČTINA

 • fonetická abeceda - prozatím nám stačí pět - děti budou mít vloženy v sešitu 
 • www.anglictina-bez-biflovani.cz/anglicke-hlasky-vyslovnost 
 • domácí mazlíčci ,,Pets"
 • věty ,,It´s a..." (To je...)
 • otázky ,,Is it a...?" (Je toto..?)
 • odpovědi ,,Yes, it is." (Ano, je.), ,,No, it isn´t." (Ne, není.)
 • přídávná jména malý/velký
 • Vánoce ,,Christmas" - koledy, slovní zásoba

Prosím o procvičování slovíček ústně i písemně před každou hodinou AJ. Slovíčka vybírejte náhodně, aby děti neměly tendenci se učit a opakovat jen ta z poslední lekce. 

V případě dotazů mě kontaktujte na mailovou adresu katerina.janakova1990@gmail.com

23. 1. Zdeněk

Zítra: Milena

zvonění.JPG