Drobečková navigace

ÚVOD > ZÁKLADNÍ ŠKOLA > Třídy > 2. třída > Učební plány

UČEBNÍ PLÁNY

od 16. září do 20. září 2019

ČESKÝ JAZYK

 • opakování - písmeno, slabika, slovo, věta
 • opis slov, věty
 • hry se slovy
 • vyhledávání v textu

ČJ - čtení

 • čtení s porozuměním
 • souvislé vyjadřování
 • práce s textem

ČJ - sloh

 • vyprávění o prožitcích z prázdnin
 • založení "FOŤÁKU"

MATEMATIKA

 • opakování sčítání a odčítání do dvaceti
 • slovní úlohy
 • manipulační hry - znázornění počtu
 • rozklady čísel (sčítání s přechodem přes 10)

M -geometrie

 • rovinné obrazce
 • měření délky

PRVOUKA

"NAŠE ŠKOLA"

 • shrnutí poznatků
 • orientace v okolí školy