Drobečková navigace

ÚVOD > ZÁKLADNÍ ŠKOLA > Třídy > 2. třída > Učební plány

UČEBNÍ PLÁNY

 

LEDEN 2020

ČESKÝ JAZYK

 • OPAKOVÁNÍ učiva a příprava na písemnou práci
 • fixace pravidla psaní u, ú, ů  ve slovech
 • DIKTÁTY (také domácí příprava)
 • slabikotvorné l; r
 • psaní i//í; y/ý  po měkkých a tvrdých souhláskách

ČJ - čtení

 • čtení s porozuměním
 • souvislé vyjadřování
 • práce s textem
 • "čtenářský list"
 • zábavné hry se slovy
 • čtení na pokračování

ČJ - sloh

 • slohový útvar " vyprávění" - prožitky z Vánoc
 • přání do nového roku
 • dopis kamarádovi
 • plnění úkolů v rámci projektu "Učíme se podnikavosti"

MATEMATIKA

 • opakování učiva, příprava na písemnou práci
 • slovní úlohy - zápis, výpočet, odpověď
 • sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku
 • numerace do 100
 • sčítání a odčítání desítek a jednotek
 • orientace v čase

M -geometrie

 • přímka, polopřímka
 • ČTVERCOVÁ SÍŤ - záznam, pohyb v síti
 • osová souměrnost
 • rýsování - správné návyky (uchopení pravítka, přítlak, sklon tužky)

 PRVOUKA 

ZIMA

 • svátek Tří králů
 • kalendář
 • časová orientace (roční doby, měsíce, dny v týdnu)
 • lidové pranostiky
 • zvířata a ptáci v zimě

23. 1. Zdeněk

Zítra: Milena

zvonění.JPG