Drobečková navigace

ÚVOD > ZÁKLADNÍ ŠKOLA > Třídy > 2. třída > Učební plány

UČEBNÍ PLÁNY

 

LISTOPAD  2019

ČESKÝ JAZYK

 • hry se slovy
 • vyhledávání v textu
 • opakování a procvičování - druhy vět
 • slova nadřazená, podřazená, souřadná (OVOCE - jablko, hruška, švestka...)
 • slova protikladná
 • pořádek slov ve větě

ČJ - čtení

 • čtení s porozuměním
 • souvislé vyjadřování
 • práce s textem
 • zábavné hry se slovy

ČJ - sloh

 • zdvořilostní návyky v písemném projevu
 • obsah telefonického hovoru
 • záhada - pořádek vět v příběhu
 • plnění úkolů v rámci projektu "Učíme se podnikavosti"

MATEMATIKA

 • opakování sčítání a odčítání do dvaceti
 • slovní úlohy
 • manipulační hry - znázornění počtu
 • rozklady čísel
 • sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku
 • numerace do 100
 • sčítání a odčítání násobků 10
 • orientace v čase

M -geometrie

 • geometrické tvary
 • tělesa
 • přímka
 • osová souměrnost
 • rýsování - správné návyky (uchopení pravítka, přítlak, sklon tužky)

 PRVOUKA

PODZIMNÍ PŘÍRODA

 • v lese
 • poznávání a pojmenování stromů, listů, plodů
 • zvířata v lese a další volně žijící
 • podzimní rybník
 • počasí 

MOJE RODINA

 • členové rodiny a příbuzní
 • zařízení a vybavení bytu, domu
 • pomoc rodičům

19. 11. Alžběta

Zítra: Nikola

zvonění.JPG