Drobečková navigace

ÚVOD > ZÁKLADNÍ ŠKOLA > Třídy > 2. třída > Učební plány

!!!Z důvodů změn poskytovatele Vás upozorňujeme na změnu e-mailových adres všech našich pedagogů!!!

pí. uč. TRNKALOVÁ - dtrnkalova@zsbochor.cz

 

 Zadání domácí práce na týden

Žákům, kteří do 30. 6. 2020 již do školy nenastoupí,budou průběžně předkládány úkoly k vypracování. Zpracované pak poslouží jako součást podkladů k hodnocení za druhé pololetí.

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

ČTENÍ

Jako dosud – čtení na pokračování (pokud máte

dočteno, vyplňte KARTU ČTENÁŘE v příloze).

K dalšímu pravidelnému čtení můžete začít další knihu, 

na školní skupině (facebook) jsou vložené tipy na knihy

ke čtení pro druháky.

Libovolně využívejte texty v Čítance.

čtenářský list 2. a 3. třída.doc 

 

 

V pracovním sešitě SKŘÍTEK můžete procvičovat

a pracovat na cvičení, která jsme ještě nedokončili (podle vlastního

uvážení potřeby procvičit).

 

 

 

 

 

MATE-MATIKA

 Domácí příprava

 • procvičovat násobilku a dělení 2, 3, 4, 5, 10
 • procvičovat  "+ a -" 
 • slovní úlohy se zápisem

Pro případ zájmu na zábavné procvičení násobilky

V pracovním sešitě můžete podle uvážení vyplňovat

cvičení na procvičení učiva.

 

 

GEOMETRIE

 

 

 

PRVOUKA

PREZENTACE 

ROSTLINY NA POLI

 Obilniny (1).ppt

 

 

Kdo z dětí má možnost pracovat na p

očítači, může využít www.rysava.cz, www.skolakov.cz, umimematiku.cz

 Přeji Vám hlavně zdraví a nadhled. V případě potřeby mě kontaktujte prostřednictvím SMS, e-mailu.

Trnkalová Dana

  ______________________________________________________________________

 UČEBNÍ PLÁNY 

ČESKÝ JAZYK

 •  PROCVIČOVÁNÍ psaní i//í; y/ý  po měkkých a tvrdých souhláskách
 •  DIKTÁTY, DOPLŇOVAČKY
 •  OPAKOVÁNÍ - párové souhlásky  p/b; z/s ...
 •  OPAKOVÁNÍ slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 •  ÚVOD - slovní druhy
 • podstatná jména
 • slovesa 

ČJ - čtení

 • čtení s porozuměním
 • bajka
 • "čtenářský list"
 • zábavné hry se slovy
 • čtení na pokračování

ČJ - sloh

 • popis zvířete

MATEMATIKA

 • Opakování sčítání a odčítání desítek a jednotek s přechodem přes desítku
 • slovní úlohy se zápisem
 • násobilka 1, 2, 3, 5, 10
 • dělení 2, 3, 10
 • základy dělení (názorné příklady) 1/2 ;  1/3;  1/4
 • zaokrouhlování čísel na desítky
 • orientace v čase - digitální znázornění času

M -geometrie

 • opakování - dosud probrané učivo
 • rýsování - správné návyky (uchopení pravítka, přítlak, sklon tužky)
 • základní informace -ÚHLY
 • trojúhelníky
 • čtyřúhelníky
 • odhad délky, hmotnosti

 PRVOUKA 

 • JARO
 • změny v počasí
 • další lidové pranostiky
 • další jarní květiny

 

 • DOPRAVA
 • dělení dopravních prostředků
 • pravidla bezpečnosti na cestě, chodníku

 

 • MĚSTO A VESNICE
 • rozdíly, shody

5. 7. Cyril a Metoděj

Zítra: Mistr Jan Hus

zvonění.JPG