Drobečková navigace

ÚVOD > ZÁKLADNÍ ŠKOLA > Třídy > 2. třída > Učební plány

UČEBNÍ PLÁNY

 Týden od 18.3. do 22.3.

 

Český jazyk - procvičování, prohlubování měkkých a tvrdých slabik. Zaměříme se více na rozdíl dy,ty, ny a di, ti, ni. Pokud s tím mají dětem problém (neslyší to), doporučuji používat názornou pomůcku - tvrdou a měkkou kostku.

Zaměříme se na diktáty k procvičení těchto slabik a doplňovací cvičení.

Dokončíme 1. díl pracovního sešitu.

Matematika - měsíc březen

Upevňujeme sčítání a odčítání do 100. Přidali jsme příklady s oběma dvojcifernými čísly (78+32, 96-15), jak s přechodem, tak bez přechodu 10. Vedu děti, které jsou nejisté, k rozkladu druhého čísla na desítky a jednotky. Zvládli jsme rozdělení na lichá a sudá čísla, umíme zaokrouhlovat a baví nás to :-). Co se týká sčítání a odčítání v oboru do 100, nic nového nás do konce roku už nečeká. Trénovat, zkoušet, procvičovat, upevňovat.....

NÁSOBILKA - po novém roce jsme s žáky začali vyvozovat násobilkové řady. Je nutné pravidelně řady násobků opakovat a umět "jako když bičem mrská". Zatím jsme zvládli 2,5,10. Učíme se současně příklad na násobení a dělení: 4x2=8 a 8:2=4. Tak, aby  se dětem vytvořily správné spoje. V našem Školním vzdělávacím programu máme zvládnout ve 2.třídě násobilku 1,2,3,4,5,10. Ostatní nás bude čekat ve 3. třídě.

Čtení - spojená 2. a 3. třída - březen

Poděkování patří všem žákům za přípravu básničky. Proběhlo třídní kolo recitační soutěže. Vybraní žáci budou reprezentovat školu v okresním kole v Přerově. Obnovili jsme čtení pro kamarády z mateřské školy. Většina žáků byla perfektně připravena a brali tuto možnost jako odměnu. Mrzí mě, že někteří čtenáři nevěnovali přípravě dostatečnou pozornost a neukázali to nejlepší, co umí. Tento týden si děti vybraly další pohádky a celý projekt bude pokračovat. Jinak se v hodinách čtení stále více zaměřujeme na čtení s pozoruměním, práci s textem a vyhledávání informací.

Zpětně děkuji všem, kteří nám pomohli s přípravou a vypracováním soutěžních témat k výročí Albatrosu. Teď už jen čekat na losování :-)

 

Anglický jazyk - opakování učiva - Food (apple, orange, sausage, sandwich, donut, ..)

Práce s obrázky, správná výslovnost. Každou hodinu opakujeme čísla, barvy, rodinu a snažíme se hlavně o správnou výslovnost a zafixování základních frází (I have, This is, My name is...).

 

20. 3. Světlana

Zítra: Radek

zvonění.JPG

 

prázdniny.JPG