Drobečková navigace

ÚVOD > ZÁKLADNÍ ŠKOLA > Třídy > 2. třída > Učební plány

!!!Z důvodů změn poskytovatele Vás upozorňujeme na změnu e-mailových adres všech našich pedagogů!!!

pí. uč. TRNKALOVÁ - dtrnkalova@zsbochor.cz

 

 zadání domácí práce na týden

30. 3. – 3. 4. 2020

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

ČTENÍ

VYBER SI PŘÍBĚH O ZVÍŘÁTKÁCH – PŘEČTI A ZAPIŠ do sešitu čtení název, autora a nakresli obrázek z příběhu

Můžeš si zvolit jeden z návrhů v ČÍTANCE např.:

O kočce a ptáčkovi str. 90, 91

Dášeňka str. 126, 127

O zvědavém štěňátku str. 155, 156, 157

nebo si vybrat jiný příběh, ze své vlastní knížky.

 

 

MLUVNICE  

!!! pondělí 30.3. - pořad učíTelka - čtení a psaní slov se skupinami dě, tě, ně

ŽLUTÁ UČEBNICE  (NA VYPRACOVÁNÍ POUŽÍVEJTE FÓLII)

Str. 83/11 př.: v zahradě

              12 – ústně  dle zadání

Str. 110 cvičení na p,b  a  d,t  - doplnit na fólii

Str. 111 cvičení a); b) – (dě, tě, ně)– doplnit na fólii

PRACOVNÍ SEŠIT „SKŘÍTEK“

Str. 21 cvičení 1 – vybarvit první obrázek na stránce dle zadání

Str. 17 – napsat s dospělým diktát do sešitu a ohodnotit

OPAKOVÁNÍ, PROCVIČOVÁNÍ již probraného učiva

Žlutá učebnice str. 30, 31 – ústně průběžně projít cvičení

PSANÍ

Psát na list z písanky (z předaných nakopírovaných materiálů) stranu  18 (začíná slovem „dým“) – psaní rozdělit na dvě části libovolně v průběhu týdne. Dbát na správné sezení, úhledné písmo.

DOBROVOLNÝ ÚKOL – OSMISMĚRKA na dě, tě, ně (z toho, co máte nakopírované) 

 

 

 

MATE-MATIKA

 Pátek 3. 4.  v 9,35 hodin pořad UčíTelka - tvoříme slovní úlohy

Příprava na dělení na části

Pracovní sešit str. 43

Cvičení 1,2,3 – procvičit názorně na víčkách, případně kostkách lega atp.

Cvičení  4 -  dokreslit známky do alba 

Postup: vždy dokreslit pod sebe 1 známku na řádek a postupně počítat ….5, 6, 7, 8 dále 9, 10, 11, 12 atd. až do 20.

Potom spočítat, kolik známek je na každém řádku, přečíst si příklad a dopsat do příkladu a odpovědi na stránku.

Stejně postupovat také u př. 4 b

Cvičení 5 – zapsat 2 příklady na násobení a dva na dělení

3 . 4 =

4 . 3 =

12 : 3 =

12 : 4 =

Pozor – ještě se neučíme násobení a dělení  třemi, čtyřmi – je to jen praktická příprava na dělení na části

Cvičení  6 – vypočítej samostatně

Str. 44

Cvičení 1, 2 – dělení na dvě stejné části (dělení dvěma)

Cvičení 3 – rozděl čísla na poloviny (lépe využít víčka, kostky pro lepší názornost)

Strana 45

Cvičení 1 – nejdříve prohlédnout  a přepočítat jednotlivá znázornění a teprve potom spojovat a dopisovat výsledky k příkladům

Cvičení 2 – dokreslovat utěrky shodným postupem jako u známek (viz. strana  43/4a)

Cvičení 3 – slovní úloha – znázornění červenou a modrou pastelkou(dokreslovat každému po jedné a připočítávat) potom výpočet, odpověď

 

GEOMETRIE - 

PROCVIČOVÁNÍ A OPAKOVÁNÍ  v pracovním sešitě MATEMATIKA 2. díl

Str. 78/ 1,2,5

Prakticky si ukazovat  a potom dopsat do cvičení 4

Stále procvičujte správné návyky při rýsování.

 

 

 

 

 

PRVOUKA

Úkol č. 1

www.rysava.websnadno.cz

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

 1. cvičení TUR DOMÁCÍ
 2. cvičení PRASE DOMÁCÍ

(seznámíte se s názvy, čím se živí, jaký dávají lidem užitek)

Úkol č. 2

V příloze pracovní list – krátká pohádka s úkoly. Můžete si případně udělat společně se sourozencem.

3-20 pohádka PRV-domácí zvířata.docx

Není třeba tisknout, druháci si pomalu přečtou nebo pomůže dospělák, prváčkům také přečte dospělák. Potom splníte jednotlivé úkoly.

Kdo vytiskne, může si nalepit do sešitu PRVOUKY.

Různé obrázky, fotografie a informace k tématům vkládám také na „fb skupinu ZS BOCHOR“. Pokud si nějaký úkol vytisknete a zpracujete, nalepte si také  následně do sešitu PRVOUKY.

 

Kdo z dětí má možnost pracovat na počítači, může využít www.rysava.cz, www.skolakov.cz, umimematiku.cz

 Přeji Vám hlavně zdraví a nadhled. V případě potřeby mě kontaktujte prostřednictvím SMS, e-mailu.

Trnkalová Dana

 

  ______________________________________________________________________

 UČEBNÍ PLÁNY BŘEZEN

ČESKÝ JAZYK

 •  PROCVIČOVÁNÍ psaní i//í; y/ý  po měkkých a tvrdých souhláskách
 •  DIKTÁTY, DOPLŇOVAČKY
 •  tvary slova p/b; d/t; ď/ť; f/v (zub) - procvičování
 •  tvary slov z/s ; ž/š ; h/ch
 •  slova se skupinami dě, tě, ně
 • slova se skupinami bě, pě, vě, mě
 • doplňování hlásek do neúplných slov, slov do neúplných vět 

ČJ - čtení

 • čtení s porozuměním
 • příběhy s otevřeným koncem
 • tématické příběhy - Světový den vody
 • bajky
 • návštěva knihovny
 • "čtenářský list"
 • zábavné hry se slovy
 • čtení na pokračování

ČJ - sloh

 • zpráva a SMS
 • popis obrázku
 • dokončení příběhu 
 • plnění úkolů v rámci projektu "Učíme se podnikavosti"

MATEMATIKA

 •  o x více ; o x méně (desítky a jednotky)
 • sčítání a odčítání desítek a jednotek s přechodem přes desítku
 • slovní úlohy se zápisem
 • násobilka 1, 2, 3
 • základy dělení (názorné příklady) 1/2 ;  1/3;  1/4
 • zaokrouhlování
 • orientace v čase

M -geometrie

 • opakování  -  přímka, úsečka
 •  rýsování - správné návyky (uchopení pravítka, přítlak, sklon tužky)
 • jednotky délky a hmotnosti - praktické činnosti - měření a vážení
 • odhad délky, hmotnosti

 PRVOUKA 

 • čas
 • opakování roční období, měsíce
 • měření času - hodiny
 • praktické procvičování
 • JARO
 • změny v počasí
 • lidové pranostiky
 • rostliny - stromy
 • jarní květiny
 • Světový den vody
 • zvířata a jejich mláďata, ptáci

1. 4. Hugo

Zítra: Erika

zvonění.JPG