Drobečková navigace

ÚVOD > ZÁKLADNÍ ŠKOLA > Třídy > 1. třída > Učební plány

UČEBNÍ PLÁNY

 UČIVO V TÝDNU od  11.  do 15. března  2019

PRVOUKA

Tématický celek: JARO 

 • ochrana přírody
 • probouzení volně žijícího hmyzu, užitek
 • společenství u vody 
 • založení HERBÁŘE

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání do desíti
 • rozklady čísel do desíti
 • rovnice k dominu
 • slovní úlohy
 • porovnávání čísel - více o x    méně  o  x
 • hry se znázorněním množství prvků
 • pohyb v síti - opakování
 • logické úvahy - co následuje...

ČESKÝ JAZYK

 • SLABIKÁŘ - ČTENÍ S POROZUMĚNÍM (čteme Ř)
 • zrakové rozlišení ("b"  x  "d"), sluchové rozlišení ( "p"  x  "b")
 • fixace skladby -  slovo (písmenka) a věta (slova), za větou tečka, otazník, vykřičník
 • určování počtu písmen, slabik
 • hry se slovy - skládání z určených písmen, analýza slov, kombinace, společná písmena
 • psaní do PÍSANKY č. 3- vázané psaní slabik, slov
 • další malá i velká písmenka 
 • fixace grafické podoby písmen
 • opis, přepis, diktát
 • LITERÁRNÍ OBLAST
 • veršovaná pohádka
 • záznam z 1. návštěvy knihovny 
 • autor JOSEF ČAPEK
 • čtení na pokračování

20. 3. Světlana

Zítra: Radek

zvonění.JPG

 

prázdniny.JPG