Drobečková navigace

ÚVOD > ZÁKLADNÍ ŠKOLA > Třídy > 1. třída > Učební plány

UČEBNÍ PLÁNY

 UČIVO V TÝDNU od  20.května do  24. května 2019

PRVOUKA

Tématický celek: ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

 • POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ
 • čím by chtěl/a být
 • pracovní nářadí a náčiní, pracovní oděv
 • nebezpečná povolání - zdůvodnění
 • stará řemesla
 • co lidé vytvoří
 • materiály a jejich vlastnosti
 • návštěva místního úřadu, pošty atp.

MATEMATIKA

 • rovnice k dominu
 • porovnávání čísel - více o x    méně  o  x
 • rozklad čísel na desítky a jednotky
 • počítání do 20, číselná osa
 • sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
 • znázornění množství prvků (více než 10)
 • hry se znázorněním množství prvků
 • slovní úlohy včetně záznamu
 • logické řady
 • GEOMETRIE - tělesa válec, kvádr
 • osová souměrnost
 • praktické činnosti - měření délky

ČESKÝ JAZYK

 • SLABIKÁŘ - ČTENÍ S POROZUMĚNÍM (čteme ď; ť, ň;  dě; tě; ně
 • dy; ty; ny;bě; pě; vě; mě) - PROCVIČOVÁNÍ !!!!!
 • zrakové rozlišení ("b"  x  "d"), sluchové rozlišení ( "p"  x  "b")
 • fixace skladby -  slovo (písmenka) a věta (slova), za větou tečka, otazník, vykřičník
 • určování počtu písmen, slabik
 • hry se slovy - skládání z určených písmen, analýza slov, kombinace, společná písmena
 • psaní do PÍSANKY č. 3vázané psaní slabik, slov
 • další tvary písmen - PÍSANKA č. 4 ("Y"; "G"; "g", dě; tě; ně)
 • fixace grafické podoby písmen
 • opis, přepis, diktát
 • LITERÁRNÍ OBLAST
 • UKÁZKY Z DĚTSKÉ LITERATURY
 • Jiří Žáček a jeho básně
 • čtení na pokračování " Vítek na výletě"

26. 5. Filip

Zítra: Valdemar

zvonění.JPG

 

prázdniny.JPG