Drobečková navigace

ÚVOD > ZÁKLADNÍ ŠKOLA > Třídy > 1. třída > Učební plány

UČEBNÍ PLÁNY

 UČIVO V TÝDNU od  3. do 7. června  2019

PRVOUKA

Tématický celek: LÉTO

 • počasí
 • letní měsíce
 • typické znaky léta
 • léto na zahradě
 • rostliny, plodiny

MATEMATIKA

 • rovnice k dominu
 • porovnávání čísel - více o x    méně  o  x
 • rozklad čísel na desítky a jednotky
 • počítání do 20, číselná osa
 • sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
 • znázornění množství prvků (více než 10)
 • hry se znázorněním množství prvků
 • slovní úlohy včetně záznamu
 • logické řady
 • GEOMETRIE - tělesa válec, kvádr
 • osová souměrnost
 • praktické činnosti - měření délky

ČESKÝ JAZYK

 • SLABIKÁŘ  a čtecí listy ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
 • zrakové rozlišení ("b"  x  "d"), sluchové rozlišení ( "p"  x  "b")
 • fixace skladby -  slovo (písmenka) a věta (slova), za větou tečka, otazník, vykřičník
 • určování počtu písmen, slabik
 • hry se slovy - skládání z určených písmen, analýza slov, kombinace, společná písmena
 • fixace grafické podoby písmen
 • opis, přepis, diktát
 • LITERÁRNÍ OBLAST
 • UKÁZKY Z DĚTSKÉ LITERATURY
 • básně s tématikou "LÉTO"
 • čtení na pokračování " Vítek na výletě"
 • VLASTNÍ PŘÍBĚH

22. 7. Magdaléna

Zítra: Libor

zvonění.JPG

 

prázdniny.JPG