Drobečková navigace

ÚVOD > ZÁKLADNÍ ŠKOLA > Třídy > 1. třída > Učební plány

UČEBNÍ PLÁNY

 UČIVO V TÝDNU od 19. do  23. listopadu  2018

PRVOUKA

Tématický celek: MOJE RODINA

 • náš dům, byt
 • vybavení domácnosti
 • můj pokoj
 • nákupy, jídelníček, stolování

MATEMATIKA

 • číslice 6
 • procvičování sčítání a odčítání do pěti, nově do šesti
 • práce s počítadlem, manipulační činnosti s předměty(názornost)
 • slovní úlohy
 • GEOMETRIE -  zakreslování do čtvercové sítě

ČESKÝ JAZYK

 • písmenka  M; m; A; a; á; L, l; E, e, é; S; s; P; p;U; u, ú, ů, i, í; 
 • NOVÉ PÍSMENKO T, t
 • analýza a syntéza slabik, slov (příklad  les = l-e-s;   M A  čteme MA...)
 • první slova a věty doplněné obrázkem
 • SLABIKÁŘ první čtení
 • skládání slabik a slov (písmenkové kostky)
 • zrakové rozlišování (diferenciace) jednotlivých písmen
 • prvky písmen a písmena - psaní do PÍSANKY
 • psaní "a, á", číslice 6

LITERÁRNÍ OBLAST

 • tématické básničky - Mikuláš, Vánoce
 • čtení na pokračování příběhy z knihy  Dobrodružství veverky Zrzečky
 • záznam do DENÍKU MALÉHO ČTENÁŘE
 • příprava dramatizace příběhu

19. 11. Alžběta

Zítra: Nikola

zvonění.JPG

 

prázdniny.JPG