Drobečková navigace

ÚVOD > ZÁKLADNÍ ŠKOLA > Třídy > 1. třída > Učební plány

UČEBNÍ PLÁNY

Český jazyk - Slabikář - vyvozování nových písmen a jejich opakování. Spojování do slabik, tvoření vět.  Hry s obrázky, hry s písmeny.

Stále pracujeme a vyvozujeme nové písmena. Snažíme se skládat slova, slabiky. Vyhledáváme písmena v básničkách a textech.

Psaní - nácvik prvních tvarů na písmena. Důležitý je sklon, úchop tužky. Dbejte na to, aby děti nekroutily rukou, aby ruka byla zešikma k podložce. U psaní musí být čistý stůl a děti musí správně sedět. Dbejte na to, aby děti začínaly písmena více zešikma .

Doma trénujte opisy, přepisy a diktáty prvních vět. Dnes jsme zkoušeli a dařilo se nám.

Brzy nás čeká psaní perem.

Matematika - počítáme do 10 poznáváme číslice 0 -10 , sčítáme a odčítáme, dočítáme-. Hrajeme si na obchod. Rozkládáme a porovnáváme čísla do 10. Dáváme dohromady jednoduché slovní úlohy.

Skládáme číselnou řadu. Pracujeme s čísly - porovnáváme, ukazujeme si na kostce. Tleskáme, ťukáme do počtu. Rozklady čísel -  8 rozdělíme na 5 a 3. Chtějte po dětech, aby Vám to říkaly.

Sčítání a odčítání do , psaní číslic do . Dbejte na to, aby při psaní číslic začínaly děti vždy nahoře. Pomáhejte jim slovně - jednička - zapíchnu, šikmo nahoru, zastavím, šikmo dolů. Leváci - naklonit více sešit, aby se dětem snáze psalo.

Nyní pracujeme také s tabulkami, počítáme pyramidy a řetízky.

 

PRVOUKA  - JARO

  • čas
  • opakování roční období, měsíce
  • měření času - hodiny
  • praktické procvičování
  • změny v počasí
  • lidové pranostiky
  • rostliny - stromy
  • jarní květiny
  • Světový den vody
  • zvířata a jejich mláďata, ptáci