Drobečková navigace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA > HISTORIE

HISTORIE ŠKOLY

Začátek školního vyučování v Bochoři se datuje rokem 1788. Vyučovalo se v nevhodných prostorách (v lázních a v obecním hostinci). Vlastní budovu získala škola v roce 1894.

Prvním učitelem byl Karel Martinovský.

Trvalý vzestup počtu školou povinných dětí byla školní rada nucena uvažovat o stavbě další školní budovy. Ta byla postavena v dnešní Školní ulici v roce 1910. Obec tak měla dvě školy – starou na Návsi pod č. 16 a novou pod domovním číslem 213. Později ani tento stav nevyhovoval množství žáků a obec přistoupila k rozšíření nové školy o další dvě učebny, sborovnu a kabinet. Stalo se tak v letech 1933 – 1934. Současně v roce 1934 byla opravena stará školní budova. V obou školách se učilo do roku 1951, kdy se ze staré školy na Návsi stala úřadovna tehdy nově vzniklého místního národního výboru. Nová škola ve Školní ulici byla během let modernizována do dnešní podoby.

Během téměř tří století se na vyučování podílelo 124 vyučujících (46 učitelů a 78 učitelek)

Významní ředitelé v bochořských školách:

Pasek Josef 1881 – 1920 byl v Bochoři velmi oblíben. Věnoval se sadařství a ovocnářství, pro školu opatřil předpisové školní pomůcky, při staré škole také zřídil zahrádku a provizorní letní tělocvičnu.

Ale to byl on, kdo se zasloužil o výstavbu první školní budovy v Bochoři. Stavba budovy probíhala od června 1893 do července 1894. Slavnostní vysvěcení a odevzdání budovy svému učiteli se uskutečnilo 24. srpna 1894.

Obrátil Josef (1920 – 1928)

Polášek Karel (1928 – 1938)

Maitner Jan (1938 – 1951)

Zmínit se musíme také o Josefu Švábovi. Ředitelem byl od roku 1951. V roce 1958 musel z politických důvodů odejít ze školství. Na své místo se vrátil po rehabilitaci v roce 1969 - 1972

Koutný Leopold (1958 – 1969)

Od roku 1973 už v roli ředitelů působily ženy.

Anna Vanková do roku 1976

Eliška Macháčková (1976 – 1988)

Marie Dočkalová (1988 – 1996)

Posledních 21 let to byla Marcela Červinková. Po jejím odchodu do důchodu v roce 2017 je novou ředitelkou Sylva Kostelníčková.

Helena Vyvážilová