Drobečková navigace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA > TŘÍDY > 3. třída

        3. třída ROZVRH

3.třída - rozvrh.png

Třídní učitelka:    Kateřina Janáková

e-mail:                kjanakova@zsbochor.cz

 

Vyučující:

Kateřina Janáková:         Matematika, Český jazyk, Geometrie, Sloh

Hana Boudová:               Prvouka, Hudební výchova

hboudova@zsbochor.cz 

Veronika Dýčková:          Anglický jazyk

vdyckova@zsbochor.cz 

Sylva Kostelníčková:       Čtení

skostelnickova@zsbochor.cz 

Yvona Kocfeldová:          VV, PČ

ykocfeldova@zsbochor.cz 

Dana Trnkalová:             TV

dtrnkalova@zsbochor.cz

 

PLÁNY UČIVA: 

ČESKÝ JAZYK

Září

Měsíc září byl v duchu opakování učiva z 2. ročníku. Opakovali jsme měkké a tvrdé souhlásky, krátké a dlouhé samohlásky - tady bude potřeba trošku zabrat. Doma procvičujte jak přepis vět, tak i psaní krátkých vět - diktáty. Děti zapomínají na čárky, háčky i kroužky. Jinak mají děti velkou pochvalu. 

Říjen

Zaměříme se na opakování párových souhlásek B-P, V-F, Z-S, Ž-Š, D-T, Ď-Ť, H-CH.

Začínáme s novým učivem - slova souznačná, protikladná a souzvučná.

Podíváme se na kořen slova, předponu a příponu a slova příbuzná. 

Zapomínáme dělat domácí úkoly! Prosím, pořiďte dětem úkolníček a veďte děti k zodpovědnosti. Už jsou dost velké na to, aby si plnily své povinnosti samy. :-) 

MATEMATIKA

Září

I v matematice jsme opakovali. Sčítali jsme a odčítali v oboru do 100. Prosím, dodržujte nastavený postup, a to sčítání a odčítání s rozkladem. Děti v případě chybného výsledku snáze dohledají, kde se spletli. Ověřujeme správnost výsledku tzv. zkouškou.

Zopakovali jsme malou násobilku 2, 5, 10. Procvičovali jsme násobení i dělení, i zde budeme nadále využívat tzv. zkoušky. 

Říjen

Navážeme na další násobky, a to 3, 4, 6. Rovněž budeme násobit i dělit. 

Sčítání a odčítání do 100 budeme zkoušet zpaměti, písemně s rozkladem. 

Procvičujte zadání o x menší (odčítání), o x větší (sčítání), xkrát menší (dělení), xkrát větší (násobení) - děti trošku tápou, jaká početní operace se k tomuto zadání váže. 

PRVOUKA

Září 

Škola - Spolužáci, chování ve škole, cesta do školy (doprava v obci, dopravní značky...)

Domov - Druhy obcí a jejich vybavenost, naše vlast ČR, jsme Evropané.

Děti psaly první test, nedopadl nejlépe. Prvouka ve 3. ročníku je předmětem, ve kterém se děti připravují na náročnější přírodovědu a vlastivědu v následném ročníku. Prosím, abyste se na předem hlášené testy s dětmi připravovali společně. Test si budou moci opravit, ale tento postup není možný vždy. Děkuji Boudová

Říjen

Domov - Krajina v okolí domova, orientace v krajině a na mapě.

Náš svět - Co nás baví, povolání.

Listopad

Podmínky života - svět kolem nás, lidské výtvory, zboží, Země je kulatá, podmínky života na Zemi, Sluneční soustava.

 

ANGLICKÝ JAZYK  veškeré učivo bude zavěšeno v MS Teams

 

Malá fotogalerie naší třídy a třeťáků:

 třetítřída.jpg třetítřída.jpg třetítřída.jpg třetítřída.jpg třetítřída.jpg třetítřída.jpg

27. 10. Šarlota, Zoe

Zítra: Samostatný stát

zvonění.JPG