Drobečková navigace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA > TŘÍDY > 3. třída

        3. třída ROZVRH

3.třída - rozvrh.png

Třídní učitelka:    Kateřina Janáková

e-mail:                kjanakova@zsbochor.cz

 

Vyučující:

Kateřina Janáková:         Matematika, Český jazyk, Geometrie, Sloh

Hana Boudová:               Prvouka, Hudební výchova

hboudova@zsbochor.cz 

Veronika Dýčková:          Anglický jazyk

vdyckova@zsbochor.cz 

Sylva Kostelníčková:       Čtení

skostelnickova@zsbochor.cz 

Yvona Kocfeldová:          VV, PČ

ykocfeldova@zsbochor.cz 

Dana Trnkalová:             TV

dtrnkalova@zsbochor.cz

 

PLÁNY UČIVA: 

ČESKÝ JAZYK

Listopad

V listopadu jsme se seznámili se slovními druhy a blíže si představili podstatná jména a slovesa. Učili jsme se je vyhledávat v textu, vymýšlet svá vlastní. Taky už víme, jak je správně v textu označit. A ten, kdo zapomněl, tak tedy rovná čára=podstatné jméno, vlnovka=sloveso. Už bychom také měli znát rozdělení hlásek na měkké, tvrdé, obojetné.  

Prosinec

A je to tady. První velký detektivní případ v podobě vyjmenovaných slov. Zatím to vypadá nadějně, ale neslavme předčasně. :-) Děti si hezky osvojily vyjmenovaná slova po B, ale je potřeba se zaměřit také na slova příbuzná, aby nás v diktátu nepřekvapilo např. slovo ,,obyčejný". Snažíme se všechno zdůvodňovat, proto na to dbejte i během domácí přípravy.

Např. "Býk" se píše s tvrdým "ý", protože je to vyjmenované slovo. 

"Byla" se píše s tvrdým "y", protože je to příbuzné slovo od slova "být". 

"Slabika" se píše s měkkým "i", protože to není vyjmenované slovo ani slovo příbuzné. 

 

Velká pochvala všem, kteří mají úkolníčky. Jde vidět, že zapomínání úkolů už není na denním pořádku. :-) 

MATEMATIKA

Listopad

Dohnali jsem násobky 7 a nadále jsem procvičovali násobení a dělení 1-7, 10. Zaokrouhlovali jsme na desítky, šlo nám to jedna radost a pořád procvičovali sčítání a odčítání dvojcifernných čísel. Hráli jsme na obchod, nakupovali jsme, prodávali jsme, tvořili vlastní slovní úlohy. Dokonce jsme platili "opravdovými" penězi. :-) Myslím, že drobný nákup už zvládnou a nenechají se ošidit. :-) 

Prosinec 

Seznámili jsme se s násobky 8 a musím říct, že nám jdou naprosto skvěle. V notýsku mám zatím samé jedničky. :-) Když už najdeme nějakou chybku, zjistíme, že se nám tam přitoulala spíše z nepozornosti a díky záměně znamínek. 

Opět procvičujeme slovní úlohy, vyhledáváme zásadní informace v textu, tvoříme zápis, počítáme a odpovídáme celou větou. Tady nám to občas drhne, zkuste procvičovat i doma. 

PRVOUKA

 

Listopad

Podmínky života - svět kolem nás, lidské výtvory, zboží, Země je kulatá, podmínky života na Zemi, Sluneční soustava.

 

ANGLICKÝ JAZYK

OKRUHY ANGLICKÉHO JAZYKA VE 3. TŘÍDĚ 

 • Pozdravy,
 • Barvy,
 • Pokyny učitele,
 • Čísla 1 – 12,
 • Školní potřeby,
 • Zařízení třídy,
 • Čísla 13 – 20,
 • Věk žáka,
 • Popis lidského obličeje + barva vlasů,
 • Domácí zvířata,
 • Pocity – vyjadřování,
 • Členové rodiny,
 • Části lidského těla,
 • Slovesa pohybu,
 • Oblečení,
 • Názvy denních jídel,
 • Zvířata v ZOO
 • Vánoce a Velikonoce a jejich srovnání s Británií,
 • Předměty v dětském pokoji,
 • Abeceda,
 • Názvy dnů a měsíců,
 • Názvy okolních zemí

 

Malá fotogalerie naší třídy třeťáků:

 třetítřída.jpg třetítřída.jpg třetítřída.jpg třetítřída.jpg třetítřída.jpg třetítřída.jpg

18. 1. Vladislav

Zítra: Doubravka

zvonění.JPG