Drobečková navigace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA > TŘÍDY > 1. třída

                  ROZVRH 1. TŘÍDA

1.třída - rozvrh.png

Třídní učitelka:          Dana Trnkalová

e-mail:                      dtrnkalova@zsbochor.cz 

kroužek AJ:                Veronika Dýčková

                                  vdyckova@zsbochor.cz                                                         

                                    PLÁN UČIVA - LEDEN 2021

VÁŽENÍ RODIČE,

RÁDA BYCH VÁS POPROSILA O SPOLUPRÁCI PŘI ZAŘAZOVÁNÍ HODIN "VENKOVNÍ VÝUKY",

ZE KTERÝCH SI DĚTI ODNÁŠÍ PRAKTICKÉ A UŽITEČNÉ POZNATKY.

PAMATUJTE NA MOŽNOST, ŽE PŮJDEME VEN A PŘIMĚŘENĚ DĚTI OBLÉKEJTE (ZEJMÉNA PRVOUKA V PONDĚLÍ, ALE JE TAKÉ MOŽNOST I V MATEMATICE, ČJ ATP.).

Hodiny tělesné výchovy prozatím probíhají formou vycházek do okolí školy.

ČESKÝ JAZYK

 JAZYKOVÁ A KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA

 • další písmenka V, C, H, CH, B, Ž, F, G
 • sluchové a zrakové rozlišování koncové hlásky
 • skládání slabik, slov
 • hry se slovy, na rozvoj slovní zásoby, postřeh a rozvoj paměti

PSANÍ

 • správné návyky při psaní
 • Pepova písanka 1 - psaní dalších velkých tiskacích písmen
 • Pepova písanka 2 - psaní vázaných písmen, slabik
 • psaní číslic - nově 8, 9, 10

ČTENÍ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA

 • čtení slov, vět
 • první čtení - souvislý text (rytmus čtení, dýchaní)
 • moje nová kniha (dárek)
 • čtení na pokračování
 • tématické básničky
 • klasická a veršovaná pohádka (znaky, rozdíly)

MATEMATIKA

 

 

 

GEOMETRIE

 

 • porovnávání množství prvků i čísel (více, méně stejně)
 • sčítání a odčítání do 8, 9, 10
 • číselný rozklad
 • slovní úlohy

 

 • geometrická tělesa
 • pohyb v síti
PRVOUKA
 • Tři králové, tradice
 • Nový rok, kalendář
 • cesty, cestování
 • zimní sporty, bezpečnost
 • lidské tělo, zdraví
 • emoce, myšlenky

PTÁCI V ZIMĚ

 • Péče o ptáky - krmení

 

  

Malá fotogalerie naší třídy a prvňáčků :-)

 1. třída 1. třída.jpg 1. třída.jpg 1. třída.jpg žáci první třídy

25. 1. Miloš

Zítra: Zora

zvonění.JPG