Drobečková navigace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA > DOKUMENTY

DOKUMENTY ŠKOLY

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019/2020

Výroční zpráva 2019/2020 o poskytování informací

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

KONCEPCE ŠKOLY

 

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018/2019

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017/2018

 

PROVOZNÍ ŘÁD TĚLOCVIČNY

 

PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

 

 

Metodická doporučení a metodické pokyny v oblasti primární prevence rizikového chování schválená vedením MŠMT: Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) a Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) a "Pomůcku k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků". Dne 20. 12. 2017 projednala porada vedení MŠMT aktualizované přílohy Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j. 21291/2010-28: přílohu č. 7 – Kyberšikana, přílohu č. 10 – Vandalismus a přílohu č. 11 – Záškoláctví (viz příloha). Aktualizované přílohy jsou zveřejněny níže.

Metodický pokyn MŠMT k PREVENCE ŘEŠENÍ ŠIKANY ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)

Metodický pokyn MŠMT: PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Metodický pokyn MŠMT: NÁVYKOVÉ LÁTKY

Metodický pokyn MŠMT: RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOPRAVĚ

Metodický pokyn MŠMT: PORUCHY PŘÍJMU POTRAVIN

Metodický pokyn MŠMT: ALKOHOL

Metodický pokyn MŠMT: SYNDROM CAN (týraného dítěte)

Metodický pokyn MŠMT: ŠKOLNÍ ŠIKANA

Metodický pokyn MŠMT: KYBERŠIKANA

Metodický pokyn MŠMT: HOMOFOBIE

Metodický pokyn MŠMT: EXTREMISMUS, rasismus, xenofobie, antisemitismus

Metodický pokyn MŠMT: VANDALISMUS

Metodický pokyn MŠMT: ZÁŠKOLÁCTVÍ

Metodický pokyn MŠMT: KRÁDEŽE

Metodický pokyn MŠMT: TABÁK

Metodický pokyn MŠMT: KRIZOVÉ SITUACE SPOJENÉ S NÁSILÍM

Metodický pokyn MŠMT: NETOLISMUS

Metodický pokyn MŠMT: SEBEPOŠKOZOVÁNÍ

Metodický pokyn MŠMT: NOVÁ NÁBOŽENSKÁ HNUTÍ

Metodický pokyn MŠMT: RIZIKOVÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ

Metodický pokyn MŠMT: PŘÍSLUŠNOST K SUBKULTURÁM

Metodický pokyn MŠMT: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Metodický pokyn MŠMT: HAZARDNÍ HRANÍ

Metodický pokyn MŠMT: ŽÁCI S PAS