Drobečková navigace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA > PROJEKTY & PUBLICITA

PROJEKTY & PUBLICITA

Naše škola je zapojena do těchto projektů:

 vybudování bezbariérové multimediální učebny ZŠ Bochoř.jpg

Předmětem projektu bylo vybudování IT a jazykové učebny s bezbariérovým přístupem na Základní škole Bochoř. Nová učebna vznikla v prostorách běžné třídy v přízemí budovy, a to celkovou rekonstrukcí stávající učebny, vybudováním bezbariérového přístupu a pořízením nového vybavení učebny. 

 
Realizací projektu bylo dosaženo zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Základní škole v Bochoři a byly naplněny indikátory projektu. Nově vybudovaná infrastruktura vytváří podmínky pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností žáků ZŠ Bochoř.
 _____________________________________________________________________
 
 
 • ŠABLONY II v ZŠ Bochoř

Projekt Šablony II

Projekt Šablony II

____________________________________________  

 • Program Zelené koutky podporuje Krajský úřad Olomouc po dobu květen 2020 - říjen 2020

logo olomouckého kraje 

 _____________________________________________________________________

 • MAJÁK

Název projektu: Maják - síť kolegiální podpory

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

majak.JPG

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

http://www.ssisdk.cz/projekt-majak-sit-kolegialni-podpory/

http://majak.ssis.cz/

 majak.JPG

______________________________________________________________________

 •  FOND SIDUS 

sidus.JPG

 Certifikat fond sidus.pdf

Certifikat fond sidus.pdf

Certifikat_FOND SIDUS.pdf

______________________________________________________________________ 

zdrava 5.JPG 

 _____________________________________________________________________

 • PUBLICITA

Hlavním cílem projektu je inkluze a podpora žáků ZŠ prostřednictvím školního asistenta, vzdělávání pedagogických pracovníků, školních klubů a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. publicita.JPG

 _____________________________________________________________________

 • ŠKOLNÍ MLÉKO

Naše škola je zapojena do projektu „Školní mléko“. Firma Laktea dodává do školy mléko a mléčné výrobky. 

Od září 2017 mají žáci základních a středních škol nárok na neochucené mléčné výrobky ZCELA ZDARMA, a to cca 4 ks / měsíc, a dotované ochucené mléko a mléčné výrobky, které budou cenově zvýhodněny tak jako dosud.

 

laktea.jpg

Distributor MADETA, a.s.

 • mléko polotučné, 250 ml ... ZDARMA
 • jogurt bílý, 150 g ... ZDARMA
 • jogurt bílý, laktóza 0,01 %, 150 g ... ZDARMA
 • jogurt bílý, selský, BIO, 150 g ... ZDARMA

 

 • ochucené mléko s jahodovu příchutí, 250 ml cena 6,- Kč
 • ochucené mléko s vanilkovou příchutí, 250 ml cena 6,- Kč
 • ochucené mléko s kakaovou příchutí, 250 ml cena 6,- Kč
 • jogurtové mléko s brusinkovou příchutí, 200 ml  cena 9,- Kč
 • jogurtové mléko s jahodovu příchutí, 200 ml  cena 9,- Kč 

______________________________________________________________________ 

 • OVOCE DO ŠKOL

Všichni žáci naší školy dostávají pravidelně 2x měsíčně o velké přestávce státem dotovanou porci ovoce, ovocné šťávy (např. Kubík) nebo zeleniny.

ovoce-do-škol.png

___________________________________________ 

 • EU peníze školám

stažený soubor.png

Digitální učební materiály (DUM) byly vytvořeny v oblastech:
VY_32_ Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Anglický jazyk                  20 DUM
Matematika                       60 DUM
Člověk a jeho svět            20 DUM  
Hudební výchova              20 DUM

VY_12_Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Český jazyk                      36 DUM
Člověk a jeho svět           36 DUM 

DUM je možno na vyžádání poskytnout k nahlédnutí u ředitelky školy nebo zaslat e-mailem.

E-mail školy: zsbochor@seznam.cz

______________________________________________

 • METODICKÁ PODPORA SÍTĚ INKLUZIVNÍCH ŠKOL

inkluze.png

 _____________________________________________________________________

 • RECYKLOHRANÍ

8551-logo_2012_(2)2.png

Recyklohraní je dlouhodobý projekt, který v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění odpadu. Třídíme elektrozařízení, baterie, plasty a papír.

______________________________________________________________________