Drobečková navigace

ÚVOD > ZÁKLADNÍ ŠKOLA > Plánované akce

PLÁNOVANÉ AKCE 2018/2019

 

Organizace posledního školního týdne

Pondělí 24.06.

Odevzdání učebnic, úklid ve třídách a v prostorách školy. Ukončení výuky 11.45. Oběd na Domě s pečovatelskou službou.

Družina v běžném provozu.

Úterý 25.06.

Sportovní olympiáda. Vhodné oblečení, kšiltovky, svačina, pití!!!!

Ukončení výuky 11.45. Oběd na Domě s pečovatelskou službou.

Rozloučení s páťáky a vítání prvňáčků 15.30 na Býčárně.

Družina v běžném provozu.

Středa 26.06.

Plánovaný pěší nebo cyklovýlet. Sledujte bližší info ve Vzkazáku!

Místo obědu dostanou děti balíček.

Družina v běžném provozu.

Čtvrtek 27.06.

1.,2,.3. třída – hledání „cash“ky.

Ukončení výuky 11.45. Oběd na Domě s pečovatelskou službou.

 

4.,5. třída výlet do Olomouce.

Sledujte bližší info ve Vzkazáku!

Družina v běžném provozu.

Pátek 28.06

Hurá na prázdniny!

7.50 – 8.30 vydávání vysvědčení.

Bude pouze ranní družina.

Odpolední provoz zrušen!

 

 

Červen 2019

4.6.

Atletická příprava účastníků Čokoládové tretry v Přerově

4.6.

Informační schůzka ke škole v přírodě.
V ZŠ od 16.00

4.6.

MŠ – Hrajeme si na školu - návštěva budoucích školáků

5.6.

Ukázková hodina TV 1. – 2. tř.

9.6.

Den otevřených dveří 9.30 – 14.00

10.6.

Atletické závody – Olomouc

10.6.

Schůzka rodičů budoucí 1. tř.  
V ZŠ od 16.00

11.6.

Ukázková hodina TV 3. – 5. tř.

12.6.

Závěrečná pedagogická rada

16.6.

Odjezd na ŠvP 10:00 hod

21.5.

Návrat ze ŠvP kolem 15:00 hod

25.6.

Loučení s páťáky, vítání prvňáčků

 

Květen 2019

  1.5.

Státní svátek

všichni

  2.5.

Vernisáž

p. Trnkalová

  4.5.

Hody  14.15

všichni

  8.5.

Státní svátek

všichni

14.5.

Lesní pedagogika - projekt

všichni

14.5.

Pasování na čtenáře 1. třída

p. Trnkalová

15.5.

Loutkové divadlo

1.,2.,3. třída

21.5.

Bouzov – celodenní výlet

všichni

24.5.

Edukační program Kroměříž

1.,2.,3. třída

Trnkalová, Šimčíková, Dýčková, Kocfeldová

30.5.

Dětský den

všichni

 

 

 

Duben 2019

3.4.

Den otevřených dveří

 

6.4.

Ukliďme si Bochoř

 

9.4.

Vzdělávání pedagogů NIDV Olomouc

p. Kostelníčková

9.4.

Odpoledne pro rodiče předškoláků

 

8.4.

Seminář SPC Olomouc

p. Trnkalová

11.4.

CKP beseda - Školství ve Finsku

p. Boudová, p. Škrabanová

 

Asociace ředitelů v Přerově

p. Kostelníčková

16.4.

Zápis do ZŠ

 

18.4.

Velikonoční prázdniny

 

24.4.

Pedagogická rada, třídní schůzky

p. Boudová

 

Březen 2019

4.3.

Vzdělávání pedagogů NIDV Olomouc

Kostelníčková

5.3.

Beseda s Policií ČR

všichni žáci

6.3.

Čtení v MŠ

Organizační porada ped. pracovníků

2. – 3. třída

 

7.3.

Návštěva ZŠ U Tenisu Přerov

4. – 5. třída

8.3.

Recitační soutěž ATLAS Přerov

Žáci 2. – 5.třídy dle zájmu

13.3.

Vzdělávání SpP Ostrava

Kostelníčková

21.3.

Seminář Právní předpisy Přerov

Kostelníčková

22.3.

Sférické kino

Projektové dopoledne Den vody

všichni žáci

27.3.

Setkání pedagogů ZŠ Předmostí

 

28.3.

Noc s Andersenem

všichni žáci

 

 

Září:

Vystoupení dětí při slavnostním otevření nové knihovny               07.09.

Poznávací pěší výlet do okolí školy                                              14.09.

Výlet do Vida! Science Brno                                                       20.09.

Běh pro školu – Bochoř v pohybu                                                22.09.

Plenární schůzka rodičů, třídní schůzky                                       25.09.

Říjen:

Drakiáda – spolupráce s MŠ

Stoletá republika – celoškolní projekt

Návštěva místní knihovny 2., 3. třída – „Pohádka v literatuře

Vystoupení dětí na vernisáži podzimní výstavy

Čtení pro děti z MŠ

Listopad:

Bochořské strašidlo“ – spolupráce s veřejností

Návštěva místní knihovny 4., 5. třída – propojení s výukou literatury

Preventivní program PPP Přerov – Bezpečně online 4. a 5. ročník, Povídáme si o toleranci 2. a 3. ročník

Účast na výstavě pořádané MŠ

Čtení pro děti z MŠ

Prosinec:

Česko zpívá koledy                                                                    12.12.

Besídka s vánočním jarmarkem                                                    20.12

Čtení pro děti z MŠ

Leden:

Sáňkování na kopcích

Lyžařský výcvik – příměstská forma – Hlubočky u Olomouce

Čtení pro děti z MŠ

Úvodní část projektu „Hrajeme si na školu“ – příprava budoucích prvňáčků na školu

Školní ples                                                                                 18.01.

Únor:

Návštěva místní knihovny 4., 5. třída – propojení s výukou literatury

Návštěva místní knihovny 1. třída – úvodní beseda

Druhá část projektu „Hrajeme si na školu“ – příprava budoucích prvňáčků na školu

Čtení pro děti z MŠ

Březen:

Noc s Andersenem – noc ve škole

Beseda o první pomoci

Čtení pro děti z MŠ

Velikonoční dílny

Od pramínku k řece“ – projektový den, ke Dni Vody

Třetí část projektu „Hrajeme si na školu“ – příprava budoucích prvňáčků na školu

Duben:

Den Země – projektový den

Dopravně bezpečnostní projekt – besedy se zástupci ZIS

Zápis do ZŠ

Čtení pro děti z MŠ

Čtvrtá část projektu „Hrajeme si na školu“ – příprava budoucích prvňáčků na školu

Květen:

Pasování na čtenáře – 1. třída

Čtení pro děti z MŠ

Pátá část projektu „Hrajeme si na školu“ – příprava budoucích prvňáčků na školu

Účast na hodových oslavách

Červen:

Den dětí „Dobývání pevnosti

Rozloučení s páťáky, vítání prvňáčků

Čtení pro děti z MŠ

Závěrečná část projektu „Hrajeme si na školu“ – příprava budoucích prvňáčků na školu

Škola v přírodě s výukou plavání – Malá Morávka

  

20. 8. Bernard

Zítra: Johana

zvonění.JPG

 

prázdniny.JPG