Drobečková navigace

ÚVOD > Základní údaje

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

O ŠKOLE

Název školy Základní škola Bochoř, okres Přerov
Adresa školy Školní 213/13, 751 08 Bochoř
Právní forma příspěvková organizace
70985537
Identifikátor školy 600146634
Vedení školy - ředitelka Mgr. Sylva Kostelníčková
Kontakt - ředitelna 733 348 164
Kontakt - školní družina 737 060 065
Kontakt - školnice, výdej obědů 739 935 280
e-mail: zsbochor@zsbochor.cz
Datová schránka: a32mjsx
www stránky www.zsbochor.cz

 

ZŘIZOVATEL

Název zřizovatele Obec Bochoř
Adresa zřizovatele Náves 41, 751 08  Bochoř
Kontakt -  tel. 581 202 635
e-mail: bochor.ou@bochor.cz

 

SOUČÁSTI ŠKOLY, KAPACITA

Základní škola 60
Školní družina 50
Výdejna stravy kapacita neuvedena
Školní jídelna - vývařovna od 1. 9. 2006 130

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUČÁSTECH ŠKOLY

Součást školy Počet tříd / oddělení Počet dětí /
žáků
Počet dětí /
žáků na třídu
1. stupeň ZŠ

3

44

15 

Školní družina

2

44

22 

výdejna stravy

x

42

 

Školní jídelna
- vývařovna
 


?

 

 

MATERIÁLNĚ - TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY

Učebny, herny Školní družina, 4 učebny
Odborné pracovny, knihovna,
multimediální učebna
Dílna pro výtvarné činnosti a keramické práce
Multimediální učebna.
Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Školní dvůr se zatravněnou plochou, pergola se zastřešením pro venkovní učebnu, hřiště s umělým povrchem
Sportovní zařízení Využíváme místní hřiště a celý areál Sokolovny
Žákovský nábytek Všechny třídy jsou vybaveny stavitelným nábytkem, jednomístné a dvojmístné lavice
Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Velmi dobré
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Velmi dobré
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Interaktivní tabule ve třídách, dataprojektor, projekční plocha, 2 servery (hlavní a záložní) 12 žákovských a 2 učitelské PC. Vnitřní sít 100 MB/s. Připojení na internet 1 GB, dostupnost scanneru, kopírky a tiskárny.

 

ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ 

Datum zřízení 1.1.2006
Počet členů školské rady 3 osoby
Předseda Lucie Kýbusová
Zapisovatel Mgr. Hana Boudová
Člen Mgr. Helena Zatloukalová

 

ÚDAJE O OBČANSKÉM SPOLKU PŘI ŠKOLE

Registrace Spolek rodičů při ZŠ Bochoř, občanské sdružení
Zaměření Spolupráce při mimoškolních aktivitách, výchovné i vzdělávací činnosti školy
Kontakt Lucie Kýbusová
  •  Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

 

PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Vzdělávací program Zařazené třídy
Škola PRO 3. TISÍCILETÍ

Všechny třídy

 

PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

Počet pracovníků celkem 12
Počet učitelů ZŠ 8
Počet vychovatelů ŠD 2
Počet správních zaměstnanců ZŠ 1
Počet zaměstnanců školní jídelny - vývařovny

3

 

ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH

Pedagogičtí pracovníci Funkce Stupeň vzdělání Aprobace
Mgr. Sylva Kostelníčková

ředitelka

1.- 5. r. speciální pedagogika

Mgr. Hana Boudová

učitelka

1.- 5. r.

Mgr. Marcela Červinková

učitelka

1.- 5. r.

Mgr. Alena Škrabanová

učitelka

1. - 5. r.
Mgr. Zuzana Šimčíková učitelka 1. - 5. r.
Bc. Dana Trnkalová

učitelka

 SPgŠ, VŠ 

 

Renata Zanášková  vychovatelka

SPgŠ

vychovatelství


Obec Bochoř se podílí na financování mezd pedagogů nad rámec daného počtu pracovníků. Někteří pedagogové mají zkrácený pracovní úvazek.

 

ODBORNÁ KVALIFIKACE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A APROBOVANOST VE VÝUCE

Odborná kvalifikace

%

Aprobovanost ve výuce

%

Učitelé 1. stupně

87,5%

Učitelé 1. stupně

87,5%

Vychovatelka ŠD

100%

Vychovatelka ŠD

100%


Základní škola Bochoř má 87,5 % aprobovanost výuky 

9. 12. Vratislav

Zítra: Julie

zvonění.JPG