Drobečková navigace

ÚVOD > Základní údaje

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

O ŠKOLE

Název školy Základní škola Bochoř, okres Přerov
Adresa školy Školní 213/13, 751 08 Bochoř
Právní forma příspěvková organizace
70985537
Identifikátor školy 600146634
Vedení školy - ředitelka Mgr. Sylva Kostelníčková
Kontakt - ředitelna 733 348 164
Kontakt - školní družina 737 060 065
Kontakt - školnice, výdej obědů 739 935 280
e-mail: zsbochor@zsbochor.cz
Datová schránka: a32mjsx
www stránky www.zsbochor.cz

 

ZŘIZOVATEL

Název zřizovatele Obec Bochoř
Adresa zřizovatele Náves 41, 751 08  Bochoř
Kontakt -  tel. 581 202 635
e-mail: bochor.ou@bochor.cz

 

SOUČÁSTI ŠKOLY, KAPACITA

Základní škola 60
Školní družina 50
Výdejna stravy kapacita neuvedena
Školní jídelna - vývařovna od 1. 9. 2006 130

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUČÁSTECH ŠKOLY

Součást školy Počet tříd / oddělení Počet dětí /
žáků
Počet dětí /
žáků na třídu
1. stupeň ZŠ

3

43

 

Školní družina

2

40

 

výdejna stravy

x

42

 

Školní jídelna
- vývařovna
 


?

 

 

MATERIÁLNĚ - TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY

Učebny, herny Školní družina, 4 učebny
Odborné pracovny, knihovna,
multimediální učebna
Dílna pro výtvarné činnosti a keramické práce
Multimediální učebna.
Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Školní dvůr se zatravněnou plochou, pergola se zastřešením pro venkovní učebnu, hřiště s umělým povrchem
Sportovní zařízení Využíváme místní hřiště a celý areál Sokolovny
Žákovský nábytek Všechny třídy jsou vybaveny stavitelným nábytkem, jednomístné a dvojmístné lavice
Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Velmi dobré
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Velmi dobré
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Interaktivní tabule ve třídách, dataprojektor, projekční plocha, 2 servery (hlavní a záložní) 12 žákovských a 2 učitelské PC. Vnitřní sít 100 MB/s. Připojení na internet 1 GB, dostupnost scanneru, kopírky a tiskárny.

 

ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ 

Datum zřízení 1.1.2006
Počet členů školské rady 3 osoby
Předseda Lucie Kýbusová
Zapisovatel Mgr. Hana Boudová
Člen Mgr. Helena Zatloukalová

 

ÚDAJE O OBČANSKÉM SPOLKU PŘI ŠKOLE

Registrace Spolek rodičů při ZŠ Bochoř, občanské sdružení
Zaměření Spolupráce při mimoškolních aktivitách, výchovné i vzdělávací činnosti školy
Kontakt Lucie Kýbusová
  •  Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

 

PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Vzdělávací program Zařazené třídy
Škola PRO 3. TISÍCILETÍ

Všechny třídy

 

PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

Počet pracovníků celkem 11
Počet učitelů ZŠ 6
Počet vychovatelů ŠD 1
Počet správních zaměstnanců ZŠ 1
Počet zaměstnanců školní jídelny - vývařovny

3

 

ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH

Pedagogičtí pracovníci Funkce Stupeň vzdělání Aprobace
Mgr. Sylva Kostelníčková

ředitelka

1.- 5. r. speciální pedagogika

Mgr. Hana Boudová

učitelka

1.- 5. r.

Mgr. Marcela Červinková

učitelka

1.- 5. r.

Mgr. Alena Škrabanová

učitelka

1. - 5. r.
Mgr. Zuzana Šimčíková učitelka 1. - 5. r.
Bc. Dana Trnkalová

učitelka

 VŠ 

pedagogika

Renata Zanášková  vychovatelka

SPgŠ

vychovatelství


Obec Bochoř se podílí na financování mezd pedagogů nad rámec daného počtu pracovníků.

 

ODBORNÁ KVALIFIKACE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A APROBOVANOST VE VÝUCE

Odborná kvalifikace

%

Aprobovanost ve výuce

%

Učitelé 1. stupně

100%

Učitelé 1. stupně

100%

Vychovatelka ŠD

100%

Vychovatelka ŠD

100%


Základní škola Bochoř má 100 % aprobovanost výuky 

18. 10. Lukáš

Zítra: Michaela

Aktuality

zvonění.JPG

 

prázdniny.JPG