Drobečková navigace

ÚVOD > Základní údaje

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název školy Základní škola Bochoř, okres Přerov
Adresa školy Školní 213/13, 751 08 Bochoř
Právní forma příspěvková organizace
70985537
Identifikátor školy 600146634
Vedení školy - ředitelka Mgr. Sylva Kostelníčková
Kontakt - ředitelna 733 348 164
Kontakt - školní družina 737 060 065
Kontakt - školnice, výdej obědů 739 935 280
e-mail: zsbochor@seznam.cz
Datová schránka: a32mjsx
www stránky www.zsbochor.cz

 

ZŘIZOVATEL

Název zřizovatele Obec Bochoř
Adresa zřizovatele Náves 41, 751 08  Bochoř
Kontakt -  tel. 581 202 635
e-mail: bochor.ou@bochor.cz

 

SOUČÁSTI ŠKOLY, KAPACITA

Základní škola 60
Školní družina 50
Výdejna stravy kapacita neuvedena
Školní jídelna - vývařovna od 1. 9. 2006 130

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUČÁSTECH ŠKOLY

Součást školy Počet tříd / oddělení Počet dětí /
žáků
Počet dětí /
žáků na třídu
1. stupeň ZŠ

3

49

17

Školní družina

2

49

25

výdejna stravy

x

49

 

 

ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ 

Datum zřízení 1.1.2006
Počet členů školské rady 3 osoby
Předseda  
Zapisovatel

Mgr. Hana Boudová,

Ing. Petr Novák

Člen jmenovaný zastupitelstvem Daniel Král

 

ÚDAJE O OBČANSKÉM SPOLKU PŘI ŠKOLE

            Spolek rodičů při ZŠ Bochoř, občanské sdružení
Zaměření Spolupráce při mimoškolních aktivitách, výchovné i vzdělávací činnosti školy
Kontakt Michaela Miklíková

 

PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Vzdělávací program Zařazené třídy
Škola PRO 3. TISÍCILETÍ

Všechny třídy

 

PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

Počet pracovníků celkem 11
Počet učitelů ZŠ 8
Počet vychovatelů ŠD 2
Počet asistentů 2
Počet správních zaměstnanců ZŠ 1
Počet zaměstnanců školní jídelny - vývařovny

3

 

ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH

Pedagogičtí pracovníci Funkce Stupeň vzdělání Aprobace Výše úvazku
Mgr. Sylva Kostelníčková

ředitelka

1.- 5. r. speciální pedagogika

1,0

Mgr. Hana Boudová

učitelka

1.- 5. r.

1,0

Mgr. Zuzana Šimčíková

učitelka

1.- 5. r.

1,0

Bc. Dana Trnkalová

učitelka

 SPgŠ, VŠ 

 

1,0

Renata Zanášková

vychovatelka

SPgŠ

vychovatelství

0,95

Yvona Kocfeldová

vychovatelka/

asistent pedagoga

 SPgŠ vychovatelství 

0,41/

0,63

Veronika Dýčková

asistent pedagoga

OA  

0,75

Kateřina Janáková

učitelka

SPgŠ studující VŠ

0,27

Mgr. Alena Škrabanová

učitelka

1. - 5. r. 0,13
Mgr. Marcela Červinková učitelka 1. - 5. r. 0,18
Ing. et Mgr. Jiří Mešťánek  učitel 

 

0,033


Obec Bochoř se podílí na financování mezd pedagogů nad rámec daného počtu pracovníků.