Drobečková navigace

ÚVOD > Spolupráce s MŠ Bochoř

Spolupráce s MŠ Bochoř 

PROJEKT DO ŠKOLY SE NEBOJÍME

Cíle projektu:

1. Spolupráce pedagogů ZŠ Bochoř a MŠ Bochoř, zajištění návaznosti školních vzdělávacích programů, vzájemná informovanost a přenos poznatků o zapojení žáků v prvním ročníku, jejich výsledcích a naopak   vytváření podnětů pro předškolní výchovu. 

2. Zapojení dětí z předškolního oddělení do některých aktivit základní školy, vytvoření bezpečného mostu z mateřské na základní školu, navázání vztahů se žáky školy, vznik patronátu žáků 4. a 5. ročníku nad malými kamarády, jejich účast nad posledním rokem před vstupem do základní školy, zapojení při dopoledních návštěvách ve škole i odpoledních schůzkách pro předškoláky a jejich rodiče, zápisu do 1. třídy a dalších aktivitách.

Organizační formy:

Vhodné vždy k prováděné akci, přiměřené zúčastněným věkovým skupinám, vyhodnocené v přípravě – průběh i hodnocení. Některé aktivity jsou vhodné pro všechny děti z MŠ, některé cíleně pro děti ze staršího předškolního oddělení

Organizátor projektu

  • Základní škola Bochoř, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Marcelou Červinkovou
  • Mateřská škola Bochoř, zastoupená ředitelkou školy Soňou Valentovou.

Vyhodnocení projektu

  • Průběžné hodnocení součástí PR s účastí zastoupení MŠ v Bochoři.
  • Hodnocení součástí evaluační, nebo výroční zprávy jednou za tři roky.

Dokumentace projektu

  • Tento projekt bude zdokumentován zápisy z Pedagogických rad.
  • Prezentacemi žáků ZŠ – různé formy, kreslení, slohové práce, koláže a.t.d. .
  • V místním tisku vhodnými články.
  • Na webu základní školy Bochoř, fotografie a popis akcí.

Přínos projektu

Plnohodnotná a tvůrčí spolupráce obou školních zařízení v obci Bochoř, z nich obě jsou samostatnými právními subjekty.

Přínosem by mělo být i vytvoření pevnější vazby na obec Bochoř, školní zařízení, kamarády a spolužáky, vytvořit základ k občanskému cítění, pomoci a spolupráci sobě navzájem i mezigenerační, pomoc starým a potřebným lidem.

V Bochoři 24.1 2011

Soňa Valentová

Soňa Valentová
ředitelka MŠ Bochoř 
Mgr. Marcela Červinková
ředitelka ZŠ Bochoř