Drobečková navigace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA > ŠKOLNÍ JÍDELNA > Aktuality > Sanitační řád školní jídelny - mimořádná opatření

Sanitační řád školní jídelny - mimořádná opatřeníSanitační řád školní jídelny – mimořádné opatření při výdeji pokrmů

( Coronavirová pandemie) – dodatek

 

 1. Za provoz školní kuchyně je zodpovědná vedoucí školní jídelny.

 2. Vedoucí školní jídelny předem seznámí všechny dotčené osoby se změněnými principy práce ve školní jídelně a nechá všem podepsat.

 3. Provede školení zaměstnanců v rámci používání ochranných pracovních pomůcek

( Pokrývka na hlavě , jednorázové rukavice, rouška,pracovní obuv, pracovní oblek).

 1. Všechny změny v prostředí školní jídelny se vyznačí.

 2. Školní jídelna zajistí vybavení se pomůckami pro zajištění provozní a osobní hygieny.

 3. Školní jídelna zajistí dostatek dezinfekčního prostředku před vstupem do školní jídelny, ve školní jídelně.

 4. Veškeré příbory bude vydávat dítěti (strávníkovi) zabalené v jednorázovém papírovém ubrousku při výdeji stravy s pokrmem

 5. Po strávnících dojde vždy k dezinfekci stolů a židlí

 6. Do školní jídelny budou vstupovat děti po skupinkách určené pedagogem

 7. Před zahájením provozu školní jídelny se provede důkladný úklid a dezinfekci všech prostorů.

 8. Hlavní kuchařka je zodpovědná za správnou přípravu pokrmů a nezávadnost potravin, ze kterých se strava připravuje. Dále za provozní a osobní hygienu zaměstnanců v kuchyni.

 9. Důsledné plnění všech povinností, bude mít zásadní vliv na platové hodnocení zaměstnanců kuchyně

 10. Běžný úklid v kuchyni se provádí denně po ukončení přípravy stravy a také během samotné práce v kuchyni

 11. Výdej stravy provádí pracovnice školní kuchyně společně s určenými provozními pracovnicemi

 12. Nutné zajistit dostatečné zásoby prostředků pro čištění a dezinfekci.

 

 

POSTUPY SAMOTNÉ SANITACE:

 

 1. Odstranění hrubých nečistot.

 2. Stíráním, předmytím, kartáčováním nebo smetením

 3. Čištění, případný oplach po čištění

 4. Omýváním, postřikem, aerosolem, pěnou nebo ponořením

 5. Čisticí prostředky nemícháme s dezinfekčními prostředky!!!

 6. Používání ochranné pomůcky

 7. Vlastní nanesení dezinfekčního prostředku.

 8. Zabránění rezistence mikroorganismů střídáním různých typů dezinfekčních prostředků (použitím rozdílné účinné látky)

 9. Doba působení dezinfekčního prostředku dle pokynů výrobce.

 10. Přípravky je nezbytné používat podle pokynů výrobců uvedených na etiketě (vhodnost pro povrch, typ působení, způsob aplikace, koncentrace, kontaktní čas atd.).

 11. Zaměstnanci mají k dispozici jednorázové dezinfekční ubrousky nebo jiný typ dezinfekce na běžně používané povrchy jako jsou např. klávesnice, dálkové ovladače, telefony, modely, ke kterým nemá přístup personál zajišťující úklid.

 12. Ve využívaných pobytových místnostech, včetně samostatné jídelny, je nutné zajistit dezinfekční prostředek pro průběžnou dezinfekci stolů např. po konzumaci.

 13. Úklid na sucho je nepřípustný.

 14. Při mytí v myčkách dbát na to, aby byl vždy použit celý mycí program s maximálním výkonem, který dané zařízení umožňuje (nejméně 55 0 C). Teplota oplachu by neměla být nižší než 80 0C a mycí režim se musí nechat dojet až do konce.

 

Po skončení výdeje stravy se provádí:

 • mytí všech použitých kuchyňských přístrojů a nádobí

 • mytí všech pracovních ploch a sporáků

 • mytí umývadel a baterií

 • likvidace veškerých odpadků

 • mytí podlah ve všech prostorách školní jídelny

 • po skončení úklidu se veškeré utěrky a hadry perou!

  Úklidové pomůcky, čistící a dezinfekční přípravky :

 • kbelíky a hadry jsou rozděleny dle použití

 • na úklid podlahy je vyčleněna souprava s mopem

 • dezinfekční a čistící prostředky : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Anticovid, Sanytol, Jar,

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • veškeré čistící a dezinfekční přípravky jsou skladovány na regálech, v odvětrané úklidové místnosti, která je vybavena odkanalizovanou výlevkou s přívodem teplé a pitné studené vody.

 

 

 

Musí se adresně určit, kdo, kdy, kde a čím bude čistit a dezinfikovat.

Odpovědná osoba podepíše své úkony, za které zodpovídá.

 

Hana Nováková dezinfekce vstupních prostor

Radana Diatková dezinfekce výdejních prostor, kuchyně

Olga Pečinková dezinfekce výdejních prostor, kuchyně

Sylva Pečinková dezinfekce kuchyně