Drobečková navigace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA > AKTUALITY > Volby do školské rady

Volby do školské rady 

Oznámení - volby do školské rady

Ředitelka Základní školy Bochoř, v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady při ZŠ Bochoř a oznamuje termín a místo konání voleb.
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Místo konání voleb: chodba v přízemí budovy ZŠ Bochoř
21.11.2019 13,00 – 16,30 hod. (konzultační den)

Zájemci o kandidaturu z řad rodičů, kteří se chtějí touto cestou podílet na chodu školy, mohou své nabídky zasílat do 10.11. 2019
na adresu zsbochor@zsbochor.cz


Mgr. Sylva Kostelníčková