Drobečková navigace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA > AKTUALITY > ZÁPIS

ZÁPISDatum konání:
5.4.2018

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

TERMÍN ZÁPISU: 5. dubna 2018 od 14:00 do 17:00 hodin

Náhradní termín zápisu pouze po telefonické domluvě: 733 348 164

Základní informace o škole najdete na našich webových stránkách www.zsbochor.cz

Podle ustanovení § 36 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

K ZÁPISU POTŘEBUJETE:

vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

rodný list dítěte,

občanský průkaz zákonného zástupce dítěte,

- u rozvedených rodičů kopii rozhodnutí o svěření do péče,

cizinci: pas nebo jiný doklad s vyznačením délky pobytu

 

Nabízíme přihlašování k zápisu prostřednictvím rezervačního formuláře, který bude k dispozici v Mateřské škole v Bochoři.

 

DĚTI MLADŠÍ 6 LET:

Podle § 36 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a ve znění pozdějších předpisů mohou zákonní zástupci dítěte přihlásit dítě k základnímu vzdělávání před dovršením šestého roku.

K žádosti o předčasné přijetí musí doložit:

- u dětí narozených od 1. 9. do 31. 12. doporučující vyjádření ze školského poradenského zařízení,

- u dětí narozených od 1. 1. do 30. 6. doporučující vyjádření ze školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

 

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY (§ 37 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

vyplněnou Žádost o odklad  
- doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, 
- doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa.

Vzhledem k delším objednávacím lhůtám doporučujeme zajistit si vyšetření před zápisem.

Žádost o odklad je nutno podat co nejdříve, nejlépe u zápisu do 1. třídy, nejpozději do 30. 4. 2018 společně se všemi přílohami.

Žáci, kteří měli ve školním roce 2017/18 odklad školní docházky, se rovněž dostaví k zápisu.

Rozhodnutí o odkladu školní docházky dítěte dostane zákonný zástupce v souladu se správním řízením zákona č. 500/2004 Sb.

V Bochoři dne 28. 2. 2018

Mgr. Sylva Kostelníčková, ředitelka školy


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů