leták pro 1. stupěň.jpg     

 Informace k novým omezením v oblasti školství       uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

-        škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;

-        škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;

-        praktických škol jednoletých a dvouletých,

Nově tedy včetně praktické výuky i žáků plnících povinnou školní docházku.

-       provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole; tento bod se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákon a na školy při zdravotnickém zařízení,

Nově tedy uzavření obou stupňů ZŠ.

 

-       provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,

Nově tedy včetně školních družin.

-       zakazuje se škola v přírodě.

 

 

 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
 1. pololetí:  1. 9. 2020 - 28. 1. 2021 
 2. pololetí:  1. 2. 2021 - 30. 6. 2021 
 Podzimní prázdniny:  26. - 30. 10. 2020
 Vánoční prázdniny:  23. 12. 2020 - 3. 1. 2021 
 Pololetní prázdniny:  29. 1. 2021
 Jarní prázdniny:  1.3. – 7.3.2021
 Velikonoční prázdniny:   1.4. - 5. 4. 2021 
 Hlavní prázdniny:  1. 7. 2021 - 31. 8. 2021 

 

27. 10. Šarlota, Zoe

Zítra: Samostatný stát

zvonění.JPG