Všem žákům, pedagogům, pracovníkům školy i školní jídelny, rodičům, prarodičům, přátelům školy a všem ostatním děkuji za přízeň v uplynulém školním roce.

 Přeji klidné léto a pohodovou dovolenou.

Těším se na vás opět  v září 

Sylva Kostelníčková

 

slunečnice van Gogh